CK HAMBÁLEK

Motto: "Cestování je nejlepší vzdělávání."

USKUTEČNĚNÉ ZÁJEZDY

Na této stránce si můžete prohlédnout náplň a časovou náročnost některých (zdaleka ne všech) v minulosti uskutečněných zájezdů a inspirovat se jimi při vaší případné objednávce.

LONDÝN

londyn.jpg

Termín: únor, březen

Program zájezdu:

1. den: Odlet z Brna v odpoledních hodinách, přejezd a ubytování v hotelu ETAP.

2.–4. den: Návštěvy jednotlivých zařízení podle požadavků projektu EU – besedy, seznámení se s činností, konzultace, exkurze. V plánu jsou: Oak Lodge School, více na: www.oaklodge.barnet.sch.uk), Phoenix Primary and Secondary School (viz www.phoenix.towerhamlets.sch.uk/school-profile) a prezentace systému anglického školství, práce s hyperaktivními dětmi + vyhledávání sportovních talentů v Lamberth Academy Clapham. Ve všech dnech bude zbývající čas využit k metodickým prohlídkám muzeí v oblasti přírodovědných, technických a uměleckých věd.

5. den: Odlet z Londýna v odpoledních hodinách.

Název programu: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost. Produkt je pro projekt CZ .1.07/1.2.00/14/0007 Rozvoj kariérového poradenství, rozšíření nabídky psychologických a speciálně pedagogických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu podle podmínek letecké společnosti, transfery z/na letiště v Londýně, MHD po městě, 4x ubytování v hotelu ETAP se snídaněmi, 3x jídlo v Londýně, průvodce, tlumočníka, zajištění tří odborných exkurzí v časovém rozpětí min. čtyř hodin denně, pojištění účastníků a CK proti úpadku, režijní náklady CK a DPH.

Nezahrnuje: další stravu, vstupné do jednotlivých objektů a kapesné na drobné útraty – doporučujeme cca 60 L.

ŠVÝCARSKO

Termín: duben, květen

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína ve večerních hodinách v pátek, noční přesun do Kostnice na severním břehu Bodamského jezera v SRN.

2. den: Dopoledne nás čeká návštěva města, kde byl upálen Mistr Jan Hus, další cesta povede do Schaffhausenu k největším vodopádům v Evropě. Následovat bude procházka po největším městě Švýcarska Curychu. Den zakončíme v Basileji, kde budeme ubytováni na hotelu F-1.

3. den: Dopoledne se podíváme do hlavního města Bernu. Zájezd bude pokračovat na jih Švýcarska ke břehům Ženevského jezera, cestou se ještě zastavíme na exkurzi v čokoládovnách. V Lausanne navštívíme nejprve Olympijské muzeum a den bude ukončen prohlídkou centra Lausanne a ubytováním na zdejším hotelu Formule 1.

4. den: Dopoledne přejedeme Ženevy – společná prohlídka i osobní volno. Trasa dál vede do francouzského zimního střediska Chamonix. Zájemci zde mohou vyjet lanovkou k ledovci Mer du Glace. Po cestě zajímavou horskou krajinou se navečer dostaneme do luxusního lázeňského města Montreux. Stejné ubytování na F - 1 v Lausanne.

5. den: Dopoledne se přes známé středisko Interlaken a horské průsmyky v centrální části Švýcarska přejedeme do Lucernu. Podle počasí a viditelnosti máme několik možností cesty a programu, musíme se přizpůsobit až aktuální situaci! Večer bude následovat krátká procházka po lichtenštejnském Vaduzu. Noční cesta do ČR.

6. den: Příjezd do Zlína v dopoledních hodinách.

V ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem včetně trajektu do Kostnice a dálničních poplatků, 3x ubytování ve třílůžkových pokojích v hotelech Formule 1, na přání a za příplatek dvoulůžkové pokoje, rozšířené pojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za škodu, průvodce, DPH.

Cena nezahrnuje stravování a vstupy

PROVENSÁLSKO

Termín: červen

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v neděli v odpoledních hodinách, cesta přes Rakousko a Itálii na jih Francie.

2. den: Ráno nejprve zavítáme do Monaka. Po společné procházce kolem významných památek a staveb mohou zájemci navštívit např. Oceánografické muzeum (7,50), projít si celou trasu závodu F1, nebo se vykoupat v moři. Odpoledne si prohlédneme centrum Cannes (Festivalový palác). Nocleh v blízkém hotelu Formule1.

3. den: Nice (ráno) – trhy a dopoledne nás ještě čeká exkurze ve výrobně parfémů v Grasse. Pak s několika zastávkami na fotografování (pro zájemce i s projížďkou na loďkách) projedeme kolem úchvatného Canyonu du Verdon. V podvečer ubytování u Marseille, večerní prohlídka druhého největšího města Francie.

4. den: Budeme pokračovat v poznávání Provensálska: seznámíme se s unikátním mostem Pont du Gard, navštívíme stará římská města Nimes a Arles (amfiteátry, lázně, paláce). Ubytování v hotelu F1 v Avignonu.

5. den: Avignon – prohlídka centra a návštěva Papežského paláce. Podle časových možností na cestě do ČR návštěva Annency!!!

6. den: Návrat do Zlína kolem v odpoledních hodinách.

V této ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem vč. všech poplatků, 3x ubytování ve třílůžkových pokojích v hotelech Formule 1 – na přání a za příplatek i dvoulůžkové pokoje, rozšířené pojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za škodu, průvodce, pg. doprovod, nezahrnuje stravu a vstupy – doporučujeme cca 30 €, snídaně za 5 € objednáme přímo v hotelech podle zájmu.

HOLANDSKO + BRUSEL

Termín: duben

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, přesun do Holandska.

2. den: Ráno návštěva květinové burzy v Aalsmeeru, následovat bude prohlídka Naardenu vč. Muzea J. A. Komenského. Zbytek dne pak strávíme v Amsterdamu, kde se mj. projedeme lodičkou po grachtech a navštívíme Muzeum diamantů. Ubytování v hotelu ETAP.

3. den: Zavítáme do Aalkmaru, následovat bude návštěva skanzenu Zaanse Schans. Odpoledne poznáme tradiční výrobu sýrů a dřeváků v obci Volendam a podíváme se i do malebné vesničky Marken. Večerní procházka Amsterdamem, stejné ubytování v hotelu ETAP.

4. den: Dopoledne se seznámíme s Haagem (budovy státní správy a Mírový palác) a navštívíme přímořské lázně Scheweningen. Odpoledne se budeme věnovat Rotterdamu, kde se na město a přístav podíváme z vyhlídkové věže Euromast. Cestou na ubytování do Bruselu případně krátká zastávka u katedrály v Antverpách.

5. den: Celodenní pobyt v Bruselu: centrum města – náměstí Grote Markt, radnice, panáček Manneken Pis, katedrála sv. Michala, Atomium + Minievropa atd. Navštívíme i Parlamentárium u EP. Po bezpečnostní přestávce přejezd do univerzitního města Lovaň - zde prohlídka historického centra a os. volno. Kolem 22.00 odjezd do ČR.

6. den: Návrat do Prahy v dopoledních hodinách v neděli 7. dubna.

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelech ETAP (3 osoby na pokoji) se snídaněmi, průvodce, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí, DPH.

Nezahrnuje další stravu a doporučené vstupné cca 30 na celý zájezd.

PAŘÍŽ

Termín: duben, květen

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách, v ČR zastávka na večeři, noční přesun přes SRN do Francie.

2. den: Příjezd do Paříže a 1. část prohlídky francouzského hlavního města. V podvečer odjezd na ubytování do hotelu F –1.

3.–5. den: Poznáme nejdůležitější památky Paříže - katedrálu Notre Dame, gotickou Svatou kapli a vězení Consiergerie v Justičním paláci, radnici, kostely sv. Eustacha, Sacré-Coeur a sv. Máří Magdalény, Operu, Panthoén a univerzitu Sorbonne, Invalidovnu, Eiffelovu věž, náměstí Vendome se Slavkovským sloupem, Concorde s Luxorským obeliskem, Trocadéro a Bastille, zámek a park ve Versailles, muzea Louvre, Orsay případně další dle zájmu a časových možností, projdeme se po Champs Elysées k Vítěznému oblouku. Uvidíme i moderní stavby v sídlišti La Défense, střediska Georgese Pompidoua a La Vilette, Fórum des Halles, navštívíme největší pařížský hřbitov Pere Lachaise a bude i dostatek volného času k individuální prohlídce města. Program bude přizpůsoben počasí a otevíracím hodinám v jednotlivých objektech. Ve sobotu večer opustíme Paříž a krátce se ještě projdeme kolem katedrály v Remeši.

6. den: Návrat do Zlína je plánován odpoledne.

Cena zahrnuje:dopravu luxusním autobusem vč. mýtného, všech poplatků a silničních daní 3x ubytovaní v hotelu Formule 1, za příplatek je možno přiobjednat dvoulůžkový pokoj – nahlásit předem!), průvodce, pojištění léčebných výloh a CK proti úpadku, DPH

Nezahrnuje vstupné do dalších objektů, další

NORSKO

norsko.jpg

Termín: květen, září

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Prostějova v dopoledních hodinách, přesun před ČR a SRN na trajekt do Rostocku, ve 22:30 nalodění, ubytování v kajutách a noční plavba do Švédska.

2. den: Vylodění v Trelleborgu, přejezd do Oslo a první část prohlídky (centrum, Královský zámek, Opera, Radnice, Holmenkollen, Vigeland park, muzea atd.), ubytování.

3. den: Dokončení prohlídky norského hlavního města, přejezd do Lillehammeru. Zde prohlídka města, fakultativně skanzenu, ubytování.

4. den: Průjezd středním Norskem k Aurandsfjord, vyhlídky, trajekt do města Sogndal, ubytování. Podle časových možností podvečerní krátký výlet po pobřeží největšího norského fjordu Sognefjord.

5. den: Odjezd k ledovci Jostedalbree, dále pak cesta povede nádhernou krajinou oblasti NP Jotunheimen. Podle počasí a chuti je možná i krátká vycházka. Ubytování na začátku Orlí stezky.

6. den: Přejezd Stezkou orlů a trolů se zastávkami na fotografování. Podle počasí vyhlídka Dalsniba a fakultativně vyjížďka lodí po Geirangerfjordu k vodopádům Sedm sester. Ubytování na konci Trolí stezky v Andalsnes.

7. den: Poznáme oblast fjordů v okolí měst Molde a Kristiansund. Krátké zastávky v uvedených městech, večer příjezd a ubytování na rybářské základně v obci Halsa.

8. den: Rybaření na moři, grilování, odpočinek.

9. den: Odjezd v ranních hodinách a přesun do Oslo, cestou krátké zastávky u zajímavých míst. V 19.30 nalodění na trajekt, ubytování v kajutách a plavba do Dánska.

10. den: Po vylodění ve Frederikshavenu cesta přes Dánsko a SRN domů. Podle zájmu možnost krátkých zastávek např. v Hamburku, Hannoveru, Berlíně či Drážďanech. Příjezd do Prostějova v pozdních nočních hodinách.

NĚMECKO - PHANTASIALAND

Termín: květen

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Holešova ve večerních hodinách a přesun do Heidelbergu.

2. den: Zde prohlídka historického centra. Kolem poledne plavba lodí po Rýnu v oblasti Loreley. Odpoledne návštěva města Koblenz na soutoku Rýna a Mosely. Večer ubytování v mládežnické ubytovně.

3. den: Po snídani odjezd do zabavního parku Phantasialand a zde celodenní pobyt – viz www.phantasialand.de. Po uzavření parku si prohlédneme centrum Kolína nad Rýnem s nádhernou gotickou katedrálou. Návrat do na stejné ubytování ve večerních hodinách.

4. den: Po snídani přejedeme do Bonnu, kde navštívíme obchod firmy HARIBO – výrobce mj. populárních gumových medvídků. Odpoledne přejedeme do Frankfurtu nad Mohanem. Nejprve se na letišti FRAPORT podíváme na letadla z vyhlídkové terasy, v centru města navštívíme Muzeum peněz, projdeme se historickou částí města i Mainhattanem - mrakodrapovou čtvrtí. V programu je i vyhlídka z výšky 190 m z mrakodrapu Main Tower. Odjezd domů ve večerních hodinách, podle časových možností a zájmu ještě případně krátká návštěva Würzburgu.

5. den: Návrat do Holešova v časných ranních hodinách.

Tato cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní, 2x ubytování v mládežnické ubytovně poblíž Kolína nad Rýnem ve vícelůžkových pokojích, 2x snídaněpojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadkuprůvodce, pedagogický doprovod a DPHuvedená cena nezahrnuje další vstupy (zábavní park Phantasialand, plavbu lodí po Rýnu, vyhlídku z mrakodrapu Main Tower ve Frankfurtu a terasa na letišti ve Frankfurtu; zdarma je návštěva firmy HARIBO v Bonnu a Muzeum peněz)

RAKOUSKO + SRN

Termín: červen

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v ranních hodinách a přesun do údolí Wachau. Zde návštěva starobylé vesnice Dürnstein a největšího rakouského kláštera kláštera v Melku. Odpoledne prohlídka koncentračního tábora v Mauthausenu, navečer poznáme hlavní město Horních Rakous Linec. Příjezd a ubytování v Salzburku v hotelu IBIS.

2. den: Po snídani odjezd do Německa. V okolí Berchtesgadenu vyjedeme do Orlího hnízda. Po skončení prohlídky navštívíme zdejší dokumentační středisko. Odpoledne návštěva blízkých solných dolů nebo termálních lázní. Návrat do Salzburku na stejné ubytování ve večerních hodinách.

. den: Po snídani přejedeme do centra Salzburku a prohlédneme si všechny významné památky. Odpoledne přejezd do oblasti tzv. Solné komory, kde navštívíme známou vesnici Hallstatt u stejnojmenného jezera, lázně Bad Ischel a podíváme se i k zámku Ort v Gmundenu. Navečer odjezd domů, návrat do Zlína kolem půlnoci.

Tato cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní2x ubytování v hotelu IBIS v Salzburku ve třílůžkových pokojích se soc. zařízením, pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadkuprůvodce, ped. doprovod a DPHuvedená cena nezahrnuje další fakultativní vstupy a další stravu; snídaně v hotelu lze dokoupit

ITÁLIE

Termín: září

Program zájezdu:

1. den: Večer odjezd ze Zlína, noční přesun přes Rakousko do Itálie.

2. den: Dopoledne navštívíme Florencii a prohlédneme si společně všechny významné památky v centru města. Odpoledne přejedeme do lázeňského městečka Montecatinio Terme. Ubytování je zde zajištěno ve *** hotelu s polopenzí, ve zbytku dne osobní volno.

3. den: Dopoledne navštívíme Pisu a její Piazza dei Miracoli s dómem, baptisteriem a Šikmou věží. Odpoledne odjezd na ubytování do přímořského městečka Fregene poblíž Říma.Večeře a osobní volno.

4. den: Celodenní pobyt v Římě a společná prohlídka s průvodcem po nejvýznamnějších památkách. Navštívíme mj. i Vatikán s možností výstupu do kopule baziliky sv. Petra. Večer návrat na stejné ubytování.

5. den: Tento den mohou účastníci strávit odpočinkem u moře, věnovat se placeným muzeím a památkám v Římě (např. Koloseum, Fórum Romanum, Vatikánská muzea apod.) nebo podle zájmu absolvovat s průvodcem fakultativní výlet vlakem do Neapole.

6. den: Poslední den se budeme opět věnovat italské metropoli, kde dokončíme společné poznávání římských památek. Na závěr osobní volno k nákupům. Vzhledem k velmi vysokým poplatkům za vjezd do Říma budeme využívat výhradně MHD. Večer po bezpečnostní přestávce odjezd do ČR.

7. den: Příjezd do Zlína v odpoledních hodinách v neděli.

V ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem včetně silničních poplatků a vjezdu do Florencie a Pisy, 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích *** hotelů s polopenzí (viz www.hotel-corallo-fregene.it a www.ambrosianohotel.it), pojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadku, průvodce, DPH; nezahrnuje náklady na MHD v Římě a vstupné.

SPORTOVNÍ KURZY

SALZA

salza.jpg, 849kB

Vhodný termín zájezdu: květen - září

Program zájezdu:

Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách, noční přesun do Rakouska. Ráno po příjezdu ubytování v kempu ve Wildalpenu, rozdání vodáckého materiálu, teoretická instruktáž na souši. Základní výcvik na klidné vodě. Řeku Salzu budeme sjíždět podle vodního stavu s ohledem na bezpečnost v maximální možné délce (1. den horní úsek od přehrady po kemp, 2. den dolní tok řeky od kempu do Palfau). Návrat do ČR bude 2. den večer.

Pohodlnější varianta

Odjezd z ČR už v odpoledních hodinách, večer příjezd do Wildalpenu a ubytování - dražší.

Ubytování ve vlastních stanech v dobře vybaveném kempu (elektřina, čisté toalety a umývárna s teplou vodou, hřiště, gril), stravování z vlastních zásob, možno zajistit i ubytování v privátech nebo v hotelu s polopenzí.

Možné je prodloužení zájezdu na 3-4 dny - viz další sportovní akce!

Cena zájezdu: na vyžádání v CK

Cena zahrnuje: dopravu autobusem včetně všech poplatků (při vlastní dopravě sleva), půjčovné vodáckého vybavení a neoprenudohled odborných vodáckých instruktorů1x poplatek za kemp, místní daň a elektrický proud ve Wildalpenusportovní připojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadku, DPH

VLTAVA

Vhodný termín zájezdu: květen - září

Program zájezdu:

Odjezd v ranních hodinách, zastávka v Českých Budějovicích na oběd. Ubytování v kempu Na Pískárně v chatkách pro 4 osoby, stravování ve vlastní režii v restauracích či bufetech v kempu nebo podél řeky. Každodenní možnost nákupů. Vodácké vybavení a dohled zkušených instruktorů je zajištěn. Na úvod krátká teorie a průprava na klidné vodě. Vltavu budeme sjíždět s ohledem na bezpečnost v těchto etapách: 2. den Vyšší Brod - Na Pískárně, 3. den Spolí - Český Krumlov - Zlatá Koruna a 4. den Zlatá Koruna - Boršov. Jednotlivé etapy lze i krátit, obtížnost sjížděných úseků je WW-I! Návrat je plánován 4. den ve večerních hodinách.

Po dohodě a podle vodního stavu je možné zařadit i úseky nad přehradou Lipno!

Tato cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, poplatky, parkovnépůjčovné vodáckého materiálu (nafukovací Pálavy nebo Yukony, pádla a vesty)3x ubytování v chatkách v kempu Na Pískárně po 4 osobách a místní poplatekpojištění CK proti úpadku, DPHprůvodce + odborné instruktory

DUNAJEC

Vhodný termín zájezdu: květen - září

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v ranních hodinách, v okolí Liptovského Hrádku asi dvouhodinové sjíždění Váhu. Po skončení se přemístíme do Krościenka nad Dunajcem, kde se ubytujeme a bude následovat volno k procházce, nákupům, grilování atd.

2. den: Nejdelší etapa - Wyźne Sromowce - Krościenko n. D., celkem asi 5 hodin plavby, konec etapy u ubytování v Kroscienku. Večerní grilování.

3. den: Úsek Krościenko - Zabrzeź, možnost pronájmu kanálu v Zabrzeźu (obtížnost WW III), návrat na ubytování, osobní volno. (Místo tohoto úseku je možno zařadit pěší turistiku v Pieninském NP.)

4. den: Zopakování Prielomu Dunajca - nejpěknější úsek Niźne Sromowce - Szczawnica (cca 3 hodiny). Odjezd, večer ubytování na Slovensku.

. den: Dopoledne odjezd na Oravu a sjíždění 9 km úseku Žaškov - Kraĺovany. Odpoledne zastávka na jídlo v Žilině a návrat v 19 h.

Cena zájezdu: na vyžádání v CK

cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, zahraniční poplatky, parkovnézapůjčení lodí, pádel, přileb na kanál a vestdoprovod vodáckých instruktorů3x ubytování v soukromí v Polsku, 1x v ubytovně na Slovenskusportovní připojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadkuprůvodce, mapy oblasti, DPH

VÁH A BELÁ

Vhodný termín zájezdu: duben - září

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ráno, v okolí Liptovského Hrádku sjíždění Čierneho Váhu a Váhu. Po skončení přejedeme na ubytování podle vašeho výběru a bude následovat volno k procházce, grilování atd.

2. den: Sjíždění Belé a Váhu po obec Uhorská Ves. V případě nízkého stavu vody náhradní program na řece Oravě.

3. den: Pokračování plavby po Váhu zajímavou krajinou Velké Fatry - úsek Vrútky - Strečno. Odpoledne odjezd, zastávka na jídlo v Žilině a návrat ve večerních hodinách.

Cena zájezdu: na vyžádání v

Tato cena zahrnuje:dopravu luxusním autobusem, zahraniční poplatky, parkovnézapůjčení lodí, pádel, přileb a vestdoprovod vodáckých instruktorů2x ubytování na Slovensku (stany, chatky nebo ubytovna podle vašeho přání)sportovní připojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadkuprůvodce, DPH

SPORTOVÁNÍ V RAKOUSKU

Vhodný termín zájezdu: květen - září

Program zájezdu:

Během týdenního sportovního pobytu dostanete základy vodní turistiky a poté budeme sjíždět jednu z nejkrásnějších řek v Evropě. Dále můžete aktivně odpočívat při projížďkách na kole po přilehlém okolí, nebo se věnovat pěší turistice v pohoří Hochschwab. Starat se o Vás budou zkušení instruktoři. Vodácká část je vhodná pro začátečníky a děti od 12 let. Cyklistům doporučíme trasy podle zdatnosti a chuti poznávat okolí Wildalpenu - nabízíme trasy s možností návštěvy středisek Mariazell a Hochkar, místních vodopádů a dalších míst. Turisté najdou v místě několik desítek kilometrů značených cest. Připraven je bohatý sportovní a společenský program.

Vlastní doprava, ubytování ve stanech v dobře vybaveném kempu (elektřina, čisté toalety a umývárna s teplou vodou, hřiště, gril), stravování z vlastních zásob, možno zajistit i ubytování v privátech nebo v hotelu s polopenzí. Různé možnosti délky pobytu!

zájezdu: na vyžádání v CK

Tato cena zahrnuje: dopravu a půjčovné vodáckého vybavení včetně neoprenu, dohled vodáckých a sportovních instruktorů, 5x poplatek za kemp, místní daň a elektrický proud ve Wildalpenu sportovní připojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadku průvodce, mapy oblasti, DPH