ZA JANEM HUSEM DO KOSTNICE

Termín:     3. – 4. dubna 2015

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Velvar ráno ve 4 hodiny, přesun do Mnichova. Zde nejprve procházka Olympijským parkem a návštěva nově otevřeného showroomu automobilky BMW. V případě pěkného počasí možnost vyhlídky z Olympijské věže. Polední procházka centrem Mnichova. U Bodamského jezera odpoledne návštěva ostrovního města Lindau a nedalekého Friedrichshafenu. Ubytování ve zdejším hotelu IBIS.

2. den: Po snídani odjezd k trajektu přes Bodamské jezero. Následovat bude návštěva květinových zahrad a parku na ostrově Mainau. V Kostnici nejprve navštívíme Muzeum Jana Husa, podíváme se na místo jeho upálení a následovat bude prohlídka městem s osobním volnem na oběd. Odpoledne přejedeme do Švýcarska a cestu zakončíme u Rýnských vodopádů v Schaffhausenu – prohlédneme si je navečer z obou břehů. Večer odjezd domů, návrat do Velvar v časných ranních hodinách v neděli 5. dubna.

Cena zájezdu:     2.800,- Kč

Tato cena zahrnuje:dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků, daní a poplatku busu za trajektubytování v hotelu IBIS ve Friedrichshafenu ve dvoulůžkových pokojích se snídanípojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadkuprůvodce, DPHuvedená cena nezahrnuje fakultativní vstupy (cca 30 €) a další stravu

ラブドール