ŠVÝCARSKO 2011

Termín:     27. dubna – 1. května 2011

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína ve večerních hodinách v pátek, noční přesun do Kostnice na severním břehu Bodamského jezera v SRN.

2. den: Dopoledne nás čeká návštěva města, kde byl upálen Mistr Jan Hus, další cesta povede do Schaffhausenu k největším vodopádům v Evropě. Následovat bude procházka po největším městě Švýcarska Curychu. Den zakončíme v Basileji, kde budeme ubytováni na hotelu F-1.

3. den: Dopoledne se podíváme do hlavního města Bernu. Zájezd bude pokračovat na jih Švýcarska ke břehům Ženevského jezera, cestou se ještě zastavíme na exkurzi v čokoládovnách. V Lausanne navštívíme nejprve Olympijské muzeum a den bude ukončen prohlídkou centra Lausanne a ubytováním na zdejším hotelu Formule 1.

4. den: Dopoledne přejedeme Ženevy – společná prohlídka i osobní volno. Trasa dál vede do francouzského zimního střediska Chamonix. Zájemci zde mohou vyjet lanovkou k ledovci Mer du Glace. Po cestě zajímavou horskou krajinou se navečer dostaneme do luxusního lázeňského města Montreux. Stejné ubytování na F – 1 v Lausanne.

5. den: Dopoledne se přes známé středisko Interlaken a horské průsmyky v centrální části Švýcarska přejedeme do Lucernu. Podle počasí a viditelnosti máme několik možností cesty a programu, musíme se přizpůsobit až aktuální situaci! Večer bude následovat krátká procházka po lichtenštejnském Vaduzu. Noční cesta do ČR.

6. den: Příjezd do Zlína v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu:     5.500,- Kč

V této ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem včetně trajektu do Kostnice a dálničních poplatků, 3x ubytování ve třílůžkových pokojích v hotelech Formule 1 – na přání a za příplatek 550,- Kč/os/zájezd zajistíme i dvoulůžkové pokoje, rozšířené pojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za škodu, průvodce, DPH.

Cena nezahrnuje stravování a vstupy – doporučujeme cca 25 € a 20 CHF (přiobjednání snídaní je možné i jednotlivě, ceny 4 € a 9 CHF).

ラブドール