ŠTRASBURK, BRUSEL, FRANKFURT

Termín:     30. listopadu – 5. prosince 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v neděli ve 4.00, přesun přes ČR a SRN s krátkou zastávkou u leteckého muzea v Sinsheimu. Po příjezdu do Alsaska podvečerní společná prohlídka historického centra Štrasburku, ubytování v hotelu IBIS budget.

2. den: Dopoledne od 9.00 přednáška v Radě Evropy, dále pak seznámení se se čtvrtí evropských institucí, dokončení programu v centru Štrasburku. Ve 13.00 odjezd do Belgie, cestou zastávka a prohlídka s krátkým rozchodem v centru Lucemburku, průjezd areálem evropských institucí na Kirchbergu s výkladem. Večer příjezd a ubytování v hotelu IBIS budget v Bruselu.

3. den: Antwerpy, Bruggy a Gent – okruh po krásných historických belgických městech, zde společné prohlídky i osobní volno. Stejné ubytování v Bruselu.

4. den: Celodenní pobyt v Bruselu: centrum města – náměstí Grote Markt, radnice, panáček Manneken Pis, katedrála sv. Michala, park miniatur Mini-Europe atd. Během dne také povinná prohlídka multimediálního Parlamentária v EP.

5. den: Od 10.00 přednáška v Evropském parlamentu a setkání s bývalou studentkou naší školy paní europoslankyní Martinou Dlabajovou. Po skončení programu v EP odjezd do největšího belgického univerzitního města Lovaň. Při zpáteční cestě přes SRN ještě večerní zastávka s prohlídkou historické i moderní části Frankfurtu n. M., informace o ECB. Noční přejezd.

6. den: Návrat do Zlína v pátek 5. 12. v dopoledních hodinách.

Hrazenou součástí programu je doprava luxusním autobusem vč. všech poplatků, 4x ubytování v hotelech IBIS budget se snídaněmi formou švédských stolů, 1x oběd v centru Brugg nebo Bruselu, vstupné do parku Mini-Europe, průvodce, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí. Na osobní nákupy a další útratu si vyměňte € podle vlastní úvahy…

ラブドール