ŠPANĚLSKO + EXPO 2015

Termín:     28. 5. – 5. 6. 2015

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách, noční přesun přes Rakousko a Itálii do jižní Francie.

2. den: Ráno nejprve zavítáme do Monaka. Po společné procházce kolem významných památek a staveb mohou zájemci navštívit např. Oceánografické muzeum, nebo si projít trasu závodu F1. Odpoledne si prohlédneme centrum Nice a pak budeme pokračovat v cestě nocleh do hotelu Formule1 na trase do Španělska.

3. den: Dopoledne zavítáme do Figueras, kde si prohlédneme jedinečné muzeum Salvátora Dalího. Odpoledne je na programu historické město Girona. Navečer se ubytujeme v hotelu na pobřeží Costa Brava, večeře, volno k odpočinku a procházkám po středisku.

4. den: V Barceloně si prohlédneme mj. Güellův park, chrám Sagrada Familia a další stavby světoznámého stavitele Antonia Gaudího. Odpoledne se přemístíme do Tarragony, kde poznáme nejvýznamnější památky. Navečer ubytování u Tarragony, večeře, volno.

5. den: Celodenní výlet do Valencie, prohlídka města, při zpáteční cestě podle časových možností návštěva Peniscoly, návrat na stejné ubytování k Tarragoně.

6. den: Celodenní návštěva katalánské metropole: Španělské náměstí a olympijský areál s Národním palácem na vrcholu Montjuic, Pueblo Espaňol – vesnička s typickými stavbami ze španělského venkova, hlavní ulice Rambla, Gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, Colón – památník Kryštofa Kolumba atd. Přejezd na ubytování do Pinedy.

7. den: Odpočinkový den u moře s odpoledním výletem do Lloretu de Mar a Tossy. V podvečer přesun přes jižní Francii do Itálie.

8. den: Při zpáteční cestě do ČR v rámci bezpečnostní přestávky celodenní návštěva Světové výstavy EXPO 2015 v Miláně s mottem: “POTRAVINY PRO PLANETU, ENERGIE PRO ŽIVOT“. Večer odjezd a noční přejezd zpět do ČR.

9. den: Návrat do Zlína v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu:     9.000,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem vč. všech poplatků, 4x ubytování (3 – 4 osoby na pokoji) v hotelch na pobřeží s polopenzí, 1x ubytování v hotelu Formule 1 ve Francii (3 osoby na pokoji s možností přikoupení snídaní), průvodce, pg. doprovod, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, DPH.

Uvedená cena nezahrnuje další stravu a doporučené náklady na vstupy – cca 30 € vč. vstupenky na EXPO 2015!

ラブドール