SKANDINÁVIE

Termín:     15. – 24. září 2017

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Otrokovic, přesun přes ČR a SRN na noční trajekt do Skandinávie.

2. den: Vylodění v Trelleborgu, přejezd po západním pobřeží Švédska se zastávkami na vybraných místech (Oresundský a Svinesundský mostTanum). První část prohlídky norské metropole Oslo, ubytování v šestimístných apartmánech.

3. den: Dopoledne druhá část prohlídky Oslo: Královský zámek, Opera, Radnice, Holmenkollen, Vigeland park, muzea na poloostrově Bygdoy atd. Odpoledne odjezd Hallingdalským údolím na ubytování do Torpo, ubytování v chatkách pro čtyři osoby.

4. den: Jižním okrajem Hardangerviddy před horské středisko Geilo, dále soutěskou Mabodalen, procházka k vodopádu Voringfossen, sjezd dolů k Hardangerfjordu a přes Voss dojezd na ubytování do kempu ve Vossu, ubytování ve čtyřlůžkových chatkách.

5. den: Flam, vyhlídka nad Aurlandsfjordem, vrchem přes hory nebo tunelem do Laerdalu, trajekt přes Sognefjord, odpoledne ledovec Nigardsbreen, navečer do Lomu a ubytování cca 30 minut za Lomem směrem na Grotli opět ve čtyřlůžkových chatkách.

6. den: Celodenní výlet – průjezd Stezkou orlů a trolů se zastávkami na fotografování. Podle počasí výjezd na vyhlídku Dalsnibba a fakultativně projížďka lodí po Geirangerfjordu k vodopádům Sedm sester. Večer návrat na stejné ubytování!

7. den: Přejezd do oblasti Lillehammeru, zde návštěva skanzenu lidové architektury Maihaugen a olympijských sportovišť ZOH 1994. Nocleh v Oslo jako první den.

8. den: Dokončení prohlídky norského hlavního města, přejezd do Švédska, podle časových možností prohlídka Göteborgu. Ubytování na jihu Švédska v kempu Angelholm.

9. den: Ráno trajekt Helsingborg – Helsingor, prohlídka Kodaně. Ve večerních hodinách odjezd na trajekt Gedser – Rostock, noční přesun před SRN.

10. den: Návrat do Otrokovic v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu:     10.600,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, trajekty, parkovné a silniční poplatky, 5x ubytování v kempech (4 osoby v chatě), 2x ubytování v šestimístných apartmánech v Oslo, průvodce, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí, DPH.

fine quantity of cheap aaa mody e cigarety.

Cena nezahrnuje stravu a doporučené vstupné cca 30 € na celý zájezd.

ラブドール