POLSKO 2019

Termín zájezdu: 12. – 14. dubna

Program zájezdu:

  1. den: Odjezd ze Zlína v pátek ráno, přesun do Kopřivnice a návštěva zdejšího Technického muzea TATRA. Po příjezdu do Ostravy začneme prohlídkou tzv. Vysokopecního okruhu a věže Bolt Tower v areálu Dolních Vítkovic. Krátké volno na oběd v centru města. Odpoledne sfárání do dolu a prohlídka Důlní expozice + na povrchu Expozice báňského záchranářství v Landek Parku. Večer ubytování poblíž hranic, osobní volno.
  2. den: Ráno přejezd do Polska, zde nejprve přibližně 5 km procházka na trojmezí ČR – SR – Polsko. Cestou na ubytování zastávka u Skokanského můstku Adama Malysze v Malince poblíž Wisly. Odpoledne ubytování v luxusním **** hotelu Golebiewski (viz https://www.golebiewski.pl/cz/wisla), relaxace v bazénech a saunách v hotelovém aquaparku Tropikana, večeře formou bohatých švédských stolů, osobní volno.
  3. den: Dopoledne po snídani relaxace v hotelovém aquaparku Tropikana a osobní volno, pak balení a odjezd, návrat v neděli v podvečerních hodinách.

Cena zájezdu: 3300,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu autobusem vč. všech poplatků, 1x ubytování v ČR na ubytovně a 1x v luxusním hotelu Golebiewski ve Wisle po dvou osobách na pokoji včetně bohaté polopenze mj. i typické polské kuchyně, vstupné do hotelového aquaparku Tropikana, do muzea Tatry v Kopřivnici, na exkurze do Dolních Vítkovic a do Landek Parku, průvodce, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, DPH.