PAŘÍŽ 2013

Termín:     26. 4. – 1. 5. 2013

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách, v ČR zastávka na večeři, noční přesun přes SRN do Francie.

2. den: Příjezd do Paříže a 1. část prohlídky francouzského hlavního města. V podvečer odjezd na ubytování do hotelu F –1.

3.–5. den: Poznáme nejdůležitější památky Paříže – katedrálu Notre Dame, gotickou Svatou kapli a vězení Consiergerie v Justičním paláci, radnici, kostely sv. Eustacha, Sacré-Coeur a sv. Máří Magdalény, Operu, Panthoén a univerzitu Sorbonne, Invalidovnu, Eiffelovu věž, náměstí Vendome se Slavkovským sloupem, Concorde s Luxorským obeliskem, Trocadéro a Bastille, zámek a park ve Versailles, muzea Louvre, Orsay případně další dle zájmu a časových možností, projdeme se po Champs Elysées k Vítěznému oblouku. Uvidíme i moderní stavby v sídlišti La Défense, střediska Georgese Pompidoua a La Vilette, Fórum des Halles, navštívíme největší pařížský hřbitov Pere Lachaise a bude i dostatek volného času k individuální prohlídce města. Program bude přizpůsoben počasí a otevíracím hodinám v jednotlivých objektech. Ve sobotu večer opustíme Paříž a krátce se ještě projdeme kolem katedrály v Remeši.

6. den: Návrat do Zlína je plánován ve středu 1. 5. odpoledne.

Cena zájezdu:     5.000,- Kč

Tato cena zahrnuje:dopravu luxusním autobusem vč. mýtného, všech poplatků a silničních daní3x ubytovaní v hotelu Formule 1 (3 osoby na pokoji, za příplatek 700,- Kč/os je možno přiobjednat dvoulůžkový pokoj – nahlásit předem!)průvodce, pojištění léčebných výloh a CK proti úpadku, DPHnezahrnuje vstupné do dalších objektů (cca 15 €), další stravu

ラブドール