ODBORNÁ EXKURZE DO BELGIE, FRANCIE, ANGLIE A NĚMECKA

Termín:     20.-27.9. 2012

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Přerova ve večerních hodinách, noční přesun do Německa.

2. den: Dopoledne: po příjezdu do Frankfurtu nad Mohanem krátká prohlídka centra města a mrakodrapů v bankovní čtvrti, na 10:30 je objednána odborná exkurze v Evropské centrální bance. Odpoledne: přejezd do Belgie, návštěva druhého největšího belgického města Antverp, navečer odjezd na ubytování v okolí Dunkerque.

3. den: Dopoledne: trajekt do Anglie a přejezd cca 300 km do Stratford upon Avon, rodného města W. Shakespeara. Odpoledne: procházka po městě W. Shakespeara, v podvečer odjezd na ubytování do hotelu F1 v Coventry; večer fakultativně pro zájemce prohlídka města vč. vybombardované katedrály ze II. světové války.

4. den: Dopoledne: univerzitní město Oxford. Odpoledne: Windsor (zámek, město a kolej Eton), navečer přejezd do Londýna, krátká večerní projížďka městem a úvodní seznámení se s britskou metropolí. Večer ubytování ve zdejším hotelu Formule 1.

5. den: Londýn – celý den až do pozdního večera! Dopoledne: památky Londýna Odpoledne: prohlídka muzeum Madame Tussauds (cca L27). Večer: nákupy Primark. Ubytování ve stejném hotelu F1 v Londýně.

6. den: Dopoledne: delší procházka kolem bílých útesů Beachy Head a Seven Sisters. Odpoledne: historické městečko Hastings (na pobřeží pravé fish and chips). Večer: přejezd na kontinent přes kanál La Manche a přesun do Bruselu, zde ubytování v hotelu ETAP.

7. den: Celodenní pobyt v „hlavním městě Evropy“. Návštěva Evropského parlamentu, procházka čtvrtí evropských institucí s výkladem o funkcích a významu jednotlivých úřadů, návštěva centra města, pro zájemce Atomium a pak Minieurope. Večer: po bezpečnostní přestávce pro řidiče krátká zastávka ve Waterloo, při zpáteční cestě navštívíme ještě Lucemburk.

8. den: Příjezd do Přerova kolem poledne.

Cena zájezdu:    8.500,- Kč

ラブドール