NORSKO 2013

Termín:     15. – 25. května 2013

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Prostějova v dopoledních hodinách, přesun před ČR a SRN na trajekt do Rostocku, ve 22:30 nalodění, ubytování v kajutách a noční plavba do Švédska.

2. den: Vylodění v Trelleborgu, přejezd do Oslo a první část prohlídky (centrum, Královský zámek, Opera, Radnice, Holmenkollen, Vigeland park, muzea atd.), ubytování.

3. den: Dokončení prohlídky norského hlavního města, přejezd do Lillehammeru. Zde prohlídka města, fakultativně skanzenu, ubytování.

4. den: Průjezd středním Norskem k Aurandsfjord, vyhlídky, trajekt do města Sogndal, ubytování. Podle časových možností podvečerní krátký výlet po pobřeží největšího norského fjordu Sognefjord.

5. den: Odjezd k ledovci Jostedalbree, dále pak cesta povede nádhernou krajinou oblasti NP Jotunheimen. Podle počasí a chuti je možná i krátká vycházka. Ubytování na začátku Orlí stezky.

6. den: Přejezd Stezkou orlů a trolů se zastávkami na fotografování. Podle počasí vyhlídka Dalsniba a fakultativně vyjížďka lodí po Geirangerfjordu k vodopádům Sedm sester. Ubytování na konci Trolí stezky v Andalsnes.

7. den: Poznáme oblast fjordů v okolí měst Molde a Kristiansund. Krátké zastávky v uvedených městech, večer příjezd a ubytování na rybářské základně v obci Halsa.

8. den: Rybaření na moři, grilování, odpočinek.

9. den: Odjezd v ranních hodinách a přesun do Oslo, cestou krátké zastávky u zajímavých míst. V 19.30 nalodění na trajekt, ubytování v kajutách a plavba do Dánska.

10. den: Po vylodění ve Frederikshavenu cesta přes Dánsko a SRN domů. Podle zájmu možnost krátkých zastávek např. v Hamburku, Hannoveru, Berlíně či Drážďanech. Příjezd do Prostějova v pozdních nočních hodinách.

Cena zájezdu:    26.900,- Kč

ラブドール