NĚMECKO – PHANTASIALAND 2013

Termín:     26. – 30. května 2013

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Holešova ve večerních hodinách a přesun do Heidelbergu.

2. den: Zde prohlídka historického centra. Kolem poledne plavba lodí po Rýnu v oblasti Loreley. Odpoledne návštěva města Koblenz na soutoku Rýna a Mosely. Večer ubytování v mládežnické ubytovně.

3. den: Po snídani odjezd do zabavního parku Phantasialand a zde celodenní pobyt – viz www.phantasialand.de. Po uzavření parku si prohlédneme centrum Kolína nad Rýnem s nádhernou gotickou katedrálou. Návrat do na stejné ubytování ve večerních hodinách.

4. den: Po snídani přejedeme do Bonnu, kde navštívíme obchod firmy HARIBO – výrobce mj. populárních gumových medvídků. Odpoledne přejedeme do Frankfurtu nad Mohanem. Nejprve se na letišti FRAPORT podíváme na letadla z vyhlídkové terasy, v centru města navštívíme Muzeum peněz, projdeme se historickou částí města i Mainhattanem – mrakodrapovou čtvrtí. V programu je i vyhlídka z výšky 190 m z mrakodrapu Main Tower. Odjezd domů ve večerních hodinách, podle časových možností a zájmu ještě případně krátká návštěva Würzburgu.

5. den: Návrat do Holešova v časných ranních hodinách.

Cena zájezdu:    3.500,- Kč

Tato cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní2x ubytování v mládežnické ubytovně poblíž Kolína nad Rýnem ve vícelůžkových pokojích, 2x snídaněpojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadkuprůvodce, pedagogický doprovod a DPHuvedená cena nezahrnuje další vstupy (celkem 25 € za zábavní park Phantasialand, plavbu lodí po Rýnu, vyhlídku z mrakodrapu Main Tower ve Frankfurtu a terasa na letišti ve Frankfurtu; zdarma je návštěva firmy HARIBO v Bonnu a Muzeum peněz)

ラブドール