LONDÝN 2014

Termín:     7. – 12. května 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách, přesun přes SRN do Belgie.

2. den: Brusel – prohlídka nejvýznamnějších památek a zajímavostí. Ve večerních hodinách příjezd na ubytování do hotelu F – 1 ve Francii.

3. den: Ráno trajekt do Anglie a první část prohlídky Londýna – společně se podíváme na nejznámnější pamětihodnosti: Parlament, Big Ben, Whitehall, Westminsterské opatství a katedrála, Buckinghamský palác, Hyde park, náměstí Picadilly, Čínská čtvrť + SOHO. Odjezd na ubytování do F-1.

4. den: Dopoledne návštěva městečka Windsor s královským zámkem, odpoledne budeme pokračovat v poznávání Londýna. Osobní volno k návštěvě vybraných muzeí, galerií a nákupům. Noční projížďka městem a návrat na ubytování.

5. den: Dokončení prohlídky Londýna: katedrála St. Paul, pevnost Tower, Tower Bridge, přejezd do Greenwiche. Večer odjezd z Londýna, krátká zastávka v Canterbury, noční přejezd do ČR.

6. den: Návrat do Zlína je plánován v odpoledních hodinách.

Cena zájezdu:    6.600,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem vč. všech poplatků, 3x ubytování v hotelu Formule 1 (snídaně je možno dokoupit za cca 100 Kč / den), 2x doprava přes kanál La Manche, průvodce, pg. doprovod, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, DPH. Nezahrnuje další stravu, vstupné do jednotlivých objektů a kapesné na drobné útraty – doporučujeme cca 30 L a 15 €.

ラブドール