LONDÝN 2012

Termín:     27. 9. – 3. 10. 2012

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína ve večerních hodinách, noční přesun do SRN.

2. den: Frankfurt nad Mohanem – prohlídka nejvýznamnějších mrakodrapů, moderních staveb a historického centra města. Kolín nad Rýnem – krátká zastávka u zdejší gotické katedrály. Přejezd přes Belgii do Francie, ve večerních hodinách příjezd na ubytování do hotelu poblíž Calais.

3. den: Ráno trajekt do Anglie a první část prohlídky Londýna – společně se podíváme na nejznámějších pamětihodnosti: Whitehall, Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství a katedrála, Buckinghamský palác, Hyde park, náměstí Picadilly, Čínská čtvrť + SOHO atd. Odjezd na ubytování do hotelu IBIS.

4. den: Dopoledne návštěva a královského zámku ve Windsdoru, odpoledne přejezd do univerzitního Oxfordu se společnou prohlídkou i osobním volnem. Večerní projížďka Londýnem a návrat na stejné ubytování.

5. den: Pokračování v poznávání Londýna: Olympijský areál ve Stratfordu, moderní zástavba v bankovní čtvrti City, nejvyšší budova Evropy – mrakodrap Shard atd. Osobní volno k návštěvě vybraných muzeí a galerií.

6. den: Dokončení prohlídky Londýna: katedrála St. Paul, pevnost Tower, Tower Bridge, Kateřininy doky a okolí. Osobní volno k nákupům. Přejezd nadzemním metrem DLR do Greenwiche. Po bezpečnostní přestávce odjezd z Londýna, zastávka u katedrály v Canterbury, noční přejezd do ČR.

7. den: Návrat do Zlína je plánován v odpoledních hodinách.

Cena zájezdu:    9.900,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem vč. všech poplatků, 4x ubytování v hotelu IBIS se snídaněmi, 2x doprava přes kanál La Manche, průvodce, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, DPH.

Nezahrnuje další stravu, vstupné do jednotlivých objektů a kapesné na drobné útraty – doporučujeme cca 30 L.

ラブドール