LONDÝN 2011

Termín:28. února – 4. března 2011

1. den: Odlet z Brna v odpoledních hodinách, přejezd a ubytování v hotelu ETAP.

2.–4. den: Návštěvy jednotlivých zařízení podle požadavků projektu EU – besedy, seznámení se s činností, konzultace, exkurze. V plánu jsou: Oak Lodge School, více na: www.oaklodge.barnet.sch.uk), Phoenix Primary and Secondary School (viz www.phoenix.towerhamlets.sch.uk/school-profile) a prezentace systému anglického školství, práce s hyperaktivními dětmi + vyhledávání sportovních talentů v Lamberth Academy Clapham. Ve všech dnech bude zbývající čas využit k metodickým prohlídkám muzeí v oblasti přírodovědných, technických a uměleckých věd.

5. den: Odlet z Londýna v odpoledních hodinách.

Název programu: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost. Produkt je pro projekt CZ .1.07/1.2.00/14/0007 Rozvoj kariérového poradenství, rozšíření nabídky psychologických a speciálně pedagogických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cena zájezdu:     10.900,- Kč

Tato cena zahrnuje: leteckou dopravu podle podmínek letecké společnosti, transfery z/na letiště v Londýně, MHD po městě, 4x ubytování v hotelu ETAP se snídaněmi, 3x jídlo v Londýně, průvodce, tlumočníka, zajištění tří odborných exkurzí v časovém rozpětí min. čtyř hodin denně, pojištění účastníků a CK proti úpadku, režijní náklady CK a DPH.

Nezahrnuje: další stravu, vstupné do jednotlivých objektů a kapesné na drobné útraty – doporučujeme cca 60 L.


ラブドール