KRAKOV, OSVĚTIM, SOLNÉ DOLY VE VĚLIČCE

Termín:     11. – 12. prosince 2012

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v úterý ráno v 6.00, přesun do Polska. Na 13.00 je objednána prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi. Navečer se přemístíme do Krakova, ubytujeme se v hotelu ETAP. Se zájemci přejedeme do města a bude následovat krátká večerní procházka historickým centrem druhého největšího polského města. Ve zbývajícím čase návštěva zdejších vyhlášených adventních trhů.

V pátek dopoledne se podíváme i na Wawel, kde si můžou případní zájemci vybrat prohlídku z několika nabízených okruhů po královském zámku – informace a ceny viz www.wawel.krakow.pl, nebo navštívit kryptu a věž katedrály. Krátké osobní volno na oběd a vánoční nákupy. Na 12.00 je objednána návštěva solných dolů v nedaleké Věličce, po skončení prohlídky odjezd, návrat do Prahy kolem půlnoci.

Cena zájezdu:     2.300,- Kč

Tato cena zahrnuje:dopravu luxusním autobusem včetně všech silničních poplatkůubytování v hotelu ETAP v Krakově (3-lůžkové pokoje) s bohatou snídanípojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničívstupné do koncentračního tábora v Osvětimi (vč. dokumentárního filmu v kině) a solných dolů ve Věličce – všude s povinnými místními průvodciprůvodce, DPH

ラブドール