ITÁLIE 2014

Termín:     30. dubna – 5. května 2014

Program zájezdu:

1. den: Večer odjezd ze Zlína, noční přesun přes Rakousko do Itálie.

2. den: Dopoledne navštívíme Florencii a prohlédneme si společně všechny významné památky v centru města. Zájemci mohou navštívit i světoznámou galerii Uffizi! Odpoledne přejedeme do lázeňského městečka Montecatinio Terme. Ubytování je zde zajištěno ve *** hotelu s polopenzí, ve zbytku dne osobní volno.

3. den: Dopoledne navštívíme Pisu a její Piazza dei Miracoli s dómem, baptisteriem a Šikmou věží. Krátká zastávka ve Odpoledne odjezd na ubytování do přímořského městečka Fregene poblíž Říma. Večeře a osobní volno.

4. den: Celodenní pobyt v Římě a společná prohlídka s průvodcem po nejvýznamnějších památkách. Navštívíme mj. i Vatikán s možností výstupu do kopule baziliky sv. Petra a návštěvou Vatikánských muzeí. Večer návrat na stejné ubytování.

5. den: Poslední den se budeme věnovat centru města, kde dokončíme společné poznávání římských památek – Koloseum, Forum Romanum, Kapitol apod. Na závěr osobní volno k nákupům. Vzhledem k velmi vysokým poplatkům za vjezd do Říma budeme využívat výhradně MHD, jedna jízda stojí 1,50 €, celodenní jízdenka 6 €. Večer po bezpečnostní přestávce odjezd do ČR.

6. den: Příjezd do Zlína v odpoledních hodinách v pondělí 5. 5. 2014.

Cena zájezdu:     6.400,- Kč

V této ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem včetně silničních poplatků a vjezdu do Florencie a Pisy, 4x ubytování ve *** hotelech s polopenzí, pojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadku, průvodce, DPH; nezahrnuje náklady na MHD v Římě a vstupné (cca 25 – 30 €).

ラブドール