ITÁLIE 2013

Termín:     9. – 15. září 2013

Program zájezdu:

1. den: Večer odjezd ze Zlína, noční přesun přes Rakousko do Itálie.

2. den: Dopoledne navštívíme Florencii a prohlédneme si společně všechny významné památky v centru města. Odpoledne přejedeme do lázeňského městečka Montecatinio Terme. Ubytování je zde zajištěno ve *** hotelu s polopenzí, ve zbytku dne osobní volno.

3. den: Dopoledne navštívíme Pisu a její Piazza dei Miracoli s dómem, baptisteriem a Šikmou věží. Odpoledne odjezd na ubytování do přímořského městečka Fregene poblíž Říma.Večeře a osobní volno.

4. den: Celodenní pobyt v Římě a společná prohlídka s průvodcem po nejvýznamnějších památkách. Navštívíme mj. i Vatikán s možností výstupu do kopule baziliky sv. Petra. Večer návrat na stejné ubytování.

5. den: Tento den mohou účastníci strávit odpočinkem u moře, věnovat se placeným muzeím a památkám v Římě (např. Koloseum, Fórum Romanum, Vatikánská muzea apod.) nebo podle zájmu absolvovat s průvodcem fakultativní výlet vlakem do Neapole (cca 20 €).

6. den: Poslední den se budeme opět věnovat italské metropoli, kde dokončíme společné poznávání římských památek. Na závěr osobní volno k nákupům. Vzhledem k velmi vysokým poplatkům za vjezd do Říma budeme využívat výhradně MHD, celodenní jízdenka stojí 4 €, třídenní jízdenka 11 €. Večer po bezpečnostní přestávce odjezd do ČR.

7. den: Příjezd do Zlína v odpoledních hodinách v neděli 15. 9. 2013.

Cena zájezdu:    7.400,- Kč

V této ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem včetně silničních poplatků a vjezdu do Florencie a Pisy, 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích *** hotelů s polopenzí (viz www.hotel-corallo-fregene.it a www.ambrosianohotel.it), pojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadku, průvodce, DPH; nezahrnuje náklady na MHD v Římě a vstupné.