HOLANDSKO + BRUSEL 2013

Termín:     2. – 7. dubna 2013

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, přesun do Holandska.

2. den: Ráno návštěva květinové burzy v Aalsmeeru, následovat bude prohlídka Naardenu vč. Muzea J. A. Komenského. Zbytek dne pak strávíme v Amsterdamu, kde se mj. projedeme lodičkou po grachtech a navštívíme Muzeum diamantů. Ubytování v hotelu ETAP.

3. den: Zavítáme do Aalkmaru, následovat bude návštěva skanzenu Zaanse Schans. Odpoledne poznáme tradiční výrobu sýrů a dřeváků v obci Volendam a podíváme se i do malebné vesničky Marken. Večerní procházka Amsterdamem, stejné ubytování v hotelu ETAP.

4. den: Dopoledne se seznámíme s Haagem (budovy státní správy a Mírový palác) a navštívíme přímořské lázně Scheweningen. Odpoledne se budeme věnovat Rotterdamu, kde se na město a přístav podíváme z vyhlídkové věže Euromast. Cestou na ubytování do Bruselu případně krátká zastávka u katedrály v Antverpách.

5. den: Celodenní pobyt v Bruselu: centrum města – náměstí Grote Markt, radnice, panáček Manneken Pis, katedrála sv. Michala, Atomium + Minievropa atd. Navštívíme i Parlamentárium u EP. Po bezpečnostní přestávce přejezd do univerzitního města Lovaň – zde prohlídka historického centra a os. volno. Kolem 22.00 odjezd do ČR.

6. den: Návrat do Prahy v dopoledních hodinách v neděli 7. dubna.

Cena zájezdu:     6.800,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelech ETAP (3 osoby na pokoji) se snídaněmi, průvodce, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí, DPH.

Nezahrnuje další stravu a doporučené vstupné cca 30 na celý zájezd.

ラブドール