FRANKFURT, BRUSEL, ŠTRASBURK

Termín:     3. – 9. března 2018

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v sobotu pozdě večer, noční přesun do Frankfurtu n. Mohanem.

2. den: Dopoledne výklad o ECB, prohlídka historické i moderní části Frankfurtu, odpoledne navštívíme Lovaň – největší univerzitní město Belgie, ubytování.

3. den: AntwerpyBruggy a Gent – okruh po krásných historických belgických městech, zde společné prohlídky i osobní volno. Ubytování opět v Lovani.

4. den: Celodenní pobyt v Bruselu – v historickém centru náměstí Grote Markt, radnice, panáček Manneken Pis, katedrála sv. Michala atd. Odpoledne návštěva vzdělávacího střediska Parlamentarium a od 15.30 přednáška v Evropském parlamentu, setkání s paní europoslankyní Martinou Dlabajovou vč. účasti na prezentaci projektu „PročByNe?“ Ve zbytku dne volno v centru Bruselu, večer návrat na stejné ubytování do Lovaně.

5. den: Osobní volno v centru Lovaně, kolem poledne odjezd do Waterloo, zde krátká zastávka. Navečer společná prohlídka a krátké osobní volno v Lucemburku, večer ubytování v hotelu IBIS budget poblíž Metz na trase do Štrasburku.

6. den: Celý den strávíme v alsaské metropoli Štrasburku: od 11.00 hodinová přednáška v Radě Evropy, odpoledne společná prohlídka areálu evropských institucí s odborným výkladem a následně pak procházka historickým centrem města. Po skončení dostatek osobního volna v centru, večer odjezd do ČR.

7. den: Návrat do Zlína v pátek 9. března v ranních hodinách.

Hrazenou součástí programu je doprava luxusním autobusem vč. všech poplatků, 4x ubytování v hotelech IBIS budget se snídaněmi formou švédských stolů, příspěvek na stravu ve výši 40 €/os., průvodce, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí. Na osobní nákupy a další útratu si vyměňte € podle vlastní úvahy, doporučuji alespoň 30 €.

Zájezd byl uhrazen z prostředků Evropského parlamentu.

ラブドール