EVROPSKÝ PARLAMENT ŠTRASBURK 2015

Termín:     16. – 21. května 2015

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Moravy ve večerních hodinách, přesun do SRN.

2. den: Dopoledne Kostnice – prohlídka města a místa upálení Mistra Jana Husa. Ve Švýcarsku u Winterthuru navštívíme zdejší vědecký park TECHNORAMA, zde vzdělávací pobyt do odpoledních hodin. Přejezd do Francie na ubytování ve Štrasburku.

3. den: Od 9.00 je zajištěna přednáška v Radě Evropy a pak bude následovat celodenní organizovaný pobyt s prohlídkou a obědem v centru Štrasburku. Bude i dostatek osobního volna na nákupy, večer stejné ubytování v hotelu IBIS budget ve Štrasburku.

4. den: Dopoledne od 8.45 začíná v EP povinná prezentace o Evropském parlamentu, po skončení které se půjdeme podívat na část plenárního zasedání. Následovat bude prohlídka areálu evropských institucí ve Štrasburku. Odpoledne společný oběd a odjezd k Maginotově linii a pevnosti Schoenenbourg – prohlídka. Večer návrat do Štrasburku, stejné ubytování.

5. den: Brzy ráno odjezd do Mnichova, kde je od 12.00 a 13.00 zajištěna exkurze v automobilce BMW. Ve zbytku dne si prohlédneme Olympijský areál a historické centrum bavorské metropole. Pozdě večer odjezd do ČR.

6. den: Návrat na Moravu v ranních hodinách.

Cena zájezdu:    informace v CK

Hrazenou součástí programu je doprava luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelu IBIS budget ve Štrasburku (3 osoby na pokojích se soc. zařízením), 3x hotelová snídaně formou švédských stolů, od pondělí jedno hlavní jídlo každý den, vstupné do Technoramy, pevnosti Schoenenbourg a automobilky BMW. Bude se o vás starat odborný průvodce, zajištěno bude i pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí.

Doporučené kapesné na WC cestou, suvenýry a drobné občerstvení je podle osobních potřeb a nákupních zájmů od 10 € výše.

ラブドール