EUROPAPARK + ŠVÝCARSKO

Termín:     6. – 9. června 2017

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Kroměříže od školy v časných ranních hodinách, přesun přes ČR a SRN. Krátká zdravotní zastávka u leteckého muzea v Sinsheimu. Odpoledne procházka po největších německých lázních Baden – Baden. Navečer ubytování v Tipidorfu přímo u Europaparku v Rustu, podle možností grilování.

2. den: Po snídani celodenní pobyt v zábavním parku Europapark s desítkami nejrůznějších atrakcí (viz www.europapark.de). Stejné ubytování v Tipidorfu včetně večerního grilování z vlastních zásob.

3. den: Po snídani se vydáme do Švýcarska, kde si nejprve na trojmezí Německa, Francie a Švýcarska prohlédneme město Basilej. V cestě budeme pokračovat do největšího města země Curychu u stejnojmenného jezera. Navečer se malebnou horskou krajinou přemístíme do Lichtenštejnska, které projedeme prakticky v celé jeho délce a zavítáme i do hlavního města Vaduzu. Večer odjezd do ČR, návrat do Kroměříže v časných ranních hodinách dne 9.6.

Cena zájezdu:     4.800,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem včetně všech silničních poplatků a daní, 2x ubytování s bohatými snídaněmi v Tipidorfu v Německu, celodenní vstupné do Europaparku, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, průvodce a DPH.

Doporučené kapesné na WC cestou, suvenýry a drobné občerstvení je podle osobních potřeb a nákupních zájmů od 10 € a 10 CHF výše.

ラブドール