EUROPAPARK + ALSASKO

Termín:     25. – 29. května 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Kroměříže v neděli ve večerních hodinách, přesun do Mnichova.

2. den: Návštěva bavorské metropole: OH areál, Muzeum BMW, historické centrum města. Po bezpečnostní přestávce přejezd do Rustu, nocleh ve zdejším TIPI DORFU.

3. den: Celodenní návštěva zábavního parku EUROPAPARK – horské dráhy, skluzavky atd., vše je popsáno na www.europapark.de. Po uzavření parku přejezd na ubytování do hotelu F-1 do Colmaru ve Francii, večerní prohlídka města.

4. den: Dopoledne poznáme malá vinařská města Riquewihr a Kaysersberg v Alsasku. Odpoledne pak navštívíme Štrasburk, kde se budeme věnovat mj. i areálu Evropského parlamentu a Rady Evropy (krátká procházka kolem budov těchto institucí, stručný popis významu a činnosti EP a RE), pokračovat budeme prohlídkou všech důležitých památek v historickém centru města. Krátké osobní volno, kolem 21. hodiny odjezd, noční přejezd do ČR.

5. den: Návrat do Kroměříže v dopoledních hodinách ve čtvrtek 29. května 2014.

Cena zájezdu:    3.800,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem včetně všech silničních poplatků a daní, 1x ubytování v hotelu Formule-1 po třech osobách na pokoji, 1x ubytování v TIPI Dorfu v Rustu v Německu (v F-1 možno přiobjednat snídaně za 4 €), pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu, průvodce a DPH. Cena nezahrnuje stravu a náklady na vstupné ve výši cca 30 €.

ラブドール