DRÁŽĎANY, MÍŠEŇ, LIPSKO, POSTUPIM, BERLÍN

Termín:     18. – 22. prosince 2017

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách, nocleh v severních Čechách poblíž hranic.

2. den: Ráno odjezd do SRN, návštěva Drážďan – společná prohlídka historické části a osobní volno, v Míšni návštěva světoznámé firmy na výrobu porcelánu. Odpoledne procházka s osobním volnem v Lipsku, večer ubytování v mládežnické ubytovně YHA poblíž Berlína.

3. den: Dopoledne odjezd do Postupimi, kde se projdeme zahradami zámků Sanssouci a Cecilienhof. Kolem poledne přejedeme do Berlína a seznámíme se s moderními stavbami a centrem bývalé západní části. Možnost návštěvy světoznámých muzeí, nákupy, stejné ubytování.

4. den: Celodenní návštěva hlavního města SRN. Navštívíme okolí Reichstagu, projdeme se po ulici Unter den Linden k Braniborské bráně a Postupimskému náměstí atd., odpoledne bude opět dostatek volna k návštěvám muzeí, dalších památek, zajímavostí a vánočních trhů. Večer odjezd do ČR, návrat do Zlína v časných ranních hodinách v pátek 22. prosince 2017.

Cena zájezdu:     3.800,- Kč

Tato cena zahrnuje:dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní1x ubytování v ČR, v SRN 2x ubytování ve vícelůžkových pokojích se snídaněmipojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadkuprůvodce, DPH

ラブドール