Drážďany, Míšeň, Lipsko BERLÍN

Termín zájezdu: 15. – 19. dubna

Program zájezdu:

  1. den Odjezd z Rožnova pod Radhoštěm v odpoledních hodinách, nocleh v severních Čechách poblíž hranic.
  2. den Ráno odjezd do SRN, návštěva Drážďan – společná prohlídka historické části a osobní volno, v Míšni návštěva světoznámé firmy na výrobu porcelánu. Odpoledne procházka s osobním volnem v Lipsku, večer ubytování v mládežnické ubytovně YHA poblíž Berlína.
  3. den Dopoledne odjezd do Berlína, kde se seznámíme s moderními stavbami a centrem bývalé západní části. Možnost návštěvy světoznámých muzeí, nákupy, stejné ubytování.
  4. den: Celodenní návštěva hlavního města SRN. Navštívíme okolí Reichstagu, projdeme se po ulici Unter den Linden k Braniborské bráně a Postupimskému náměstí atd., odpoledne bude opět dostatek volna k návštěvám muzeí, dalších památek a zajímavostí. Večer odjezd do ČR, návrat v časných ranních hodinách v pátek 19. dubna 2019.

Cena zájezdu: 4100,- Kč

Tato cena zahrnuje:

  • dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní
  • 1x ubytování v ČR, v SRN 2x ubytování ve vícelůžkových pokojích se snídaněmi
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku
  • průvodce, DPH

ラブドール