CERN + TECHNORAMA

Termín:     4. – 9. října 2018

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v podvečerních hodinách, v ČR podle zájmu zastávka na večeři, noční přesun přes SRN do Švýcarska.

2. den: Nejprve navštívíme výrobnu čokolády zn. Cailler v Bulle a sýrů zn. Gruyere ve stejnojmenné obci, kterou si také prohlédneme. Odpoledne u Ženevského jezera poznáme lázeňské město Montreaux a centrum Lausanne. Ubytování v hotelu Formule 1 poblíž střediska CERN v Ženevě.

3. den: Celodenní pobyt v Ženevě: od 9.00 odborná exkurze v CERNu, odpoledne navštívíme některé ze zdejších muzeí, ve zbytku dne společná prohlídka města s osobním volnem u jezera a světoznámé fontány, stejný nocleh.

4. den: Dopoledne zavítáme do hlavního města Bernu a podle počasí budeme pokračovat buď v poznávání horských masivů centrálního Švýcarska, anebo navštívíme další známá střediska Interlaken a Lucern – program bude přizpůsoben počasí! Večer ubytování v hotelu IBIS budget v Curychu.

5. den: Dopoledne si projdeme centrum největšího města země Curychu. Dále bude naše exkurze pokračovat do Winterthuru a zdejšího vědeckého parku TECHNORAMA, kde strávíme celé odpoledne. V podvečerních hodinách zastávka v Kostnici, noční přejezd přes SRN, návrat v ranních hodinách.

6. den: Návrat do Zlína je plánován v ranních hodinách v úterý 9. října 2018.

Předběžná cena zájezdu:     6.200,- Kč

Tato cena zahrnuje:dopravu luxusním autobusem vč. mýtného, všech poplatků a silničních daní2x ubytovaní v hotelu Formule1 v Ženevě a 1x v hotelu IBIS budget v Curychu, pro zájemce možnost dokoupení snídanípojištění léčebných výloh a CK proti úpadkuprůvodce, pedagogický doprovod a DPHuvedená cena nezahrnuje náklady na vstupné ve výši cca 30 CHF a další stravu

ラブドール