BRATISLAVA + BUDAPEŠŤ

Termín:     10. – 11. prosince 2017

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v sobotu ráno v 6.00, v Bratislavě si prohlédneme nejprve Bratislavský hrad a následovat bude pěší procházka historickým centrem (Hviezdoslavovo nám.dóm sv. MartinaMichalská bránaradnice atd.). Na závěr osobní volno na vánoční trhy. Kolem 13. hodiny odjezd do Budapešti, kde navštívíme nejprve Hradní vrch. Po ubytování se ještě projdeme večerním centrem města – mj. Andrássy a Vaci útca a bazilika sv. Štěpána.

2. den: Po snídani se v pondělí dopoledne podíváme k maďarskému parlamentu a na náměstí Svobody, dále pak přejdeme do městské tržnice na nákupy a případný oběd. Na závěr navštívíme náměstí Hrdinů a zájemci se mohou před odjezdem domů vykoupat v termálních Széchenyiho lázních. Plánovaný odjezd z Budapešti je v 16.00, návrat do Zlína kolem 21.00 h.

Cena zájezdu:     1.800,- Kč

Tato cena zahrnuje:dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní1x ubytování v hotelu v Budapešti se snídanípojištění léčebných výloh v zahraničíprůvodce, DPH

Cena nezahrnuje další stravu, vstupné do Széchenyiho lázní a případnou MHD.