BELGIE + LUCEMBURK, ŠTRASBURK

Termín:     9. – 14. září 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách, noční přesun do Belgie.

2. den: Celodenní pobyt v Bruselu: Evropský parlament (příp. dle zájmu i jiná instituce) – přednášky, odpoledne prohlídka centra Bruselu, ubytování v Bruselu v hotelu IBIS.

3. den: Antwerpy, Bruggy a Gent – okruh po krásných belgických městech, všude společné prohlídky i osobní volno. Stejné ubytování v hotelu IBIS v Bruselu.

4. den: Dopoledne navštívíme univerzitní město Lovaň, v poledne odjezd do Waterloo (památník) a Lucemburku (prohlídka i os. volno), ubytování v hotelu ETAP na trase.

5. den: Návštěva Rady Evropy ve Štrasburku, procházka areálem evropských institucí, odpolední prohlídka centra města, navečer odjezd do ČR, cestou krátká zastávka v lázeňském městě Baden – Baden v SRN, koupání v lázních, noční přesun do ČR.

6. den: Návrat do Zlína v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu:    6.200,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelech IBIS budget a ETAP, 1x snídaně, průvodce, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu v zahraničí a CK proti úpadku, DPH, nezahrnuje další stravu; na vstupné doporučujeme cca 30 €. Návštěvy a vstupy – zcela dobrovolné: Bruggy – lodičky, Brusel – Atomium, Minieurope – miniaturní stavby ze zemí EU, Baden-Baden – termální lázně.

ラブドール