ALSASKO + ŠVÝCARSKO

Termín:     20. – 25. května 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína ve večerních hodinách, noční přesun do Baden-Badenu.

2. den: Krátká procházka největším německým lázeňským městem, odjezd do Francie. Ve Štrasburku se budeme věnovat areálu Evropského parlamentu a Rady Evropy (krátká procházka kolem budov těchto institucí, stručný popis významu a činnosti EP a RE, možnost přednášky), pokračovat budeme prohlídkou centra města. Večer ubytování v hotelu Formule-1.

3. den: Projedeme se po „Alsaské vinné stezce“ a poznáme vinařská města Riquewihr, Kaysersberg a historický Colmar. Večer ubytování v TIPIDORFU v Europaparku.

4. den: Celodenní návštěva zábavního parku EUROPAPARK – horské dráhy, skluzavky atd., všechno popsáno na www.europapark.de. Po uzavření parku přejezd na ubytování do hotelu F-1 v Mulhouse, ubytování a večerní prohlídka švýcarské Basileje.

5. den: Dnes se vydáme zpět do Švýcarska: zavítáme do největšího města Curychu, podíváme se na největší vodopády v Evropě v Schaffhausenu, do historického města Kostnice u Bodamského jezera. Přívozem přejedeme na druhý břeh jezera a celý zájezd zakončíme případnou večerní prohlídkou Mnichova. Noční přejezd domů.

6. den: Návrat do Zlína v ranních hodinách 25. května 2014.

Cena zájezdu:     4.500,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu včetně všech silničních poplatků a daní, 2x ubytování v hotelech Formule 1 po třech osobách na pokoji, 1x ubytování v TIPI Dorfu v Německu (v F-1 možno přiobjednat snídaně za cca 4 €), pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu, průvodce a DPH. Doporučené kapesné na vstupy je cca 30 € a 2 CHF.

ラブドール