EUROPAPARK + Švýcarsko


Termín:      6. - 9. června 2017

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Kroměříže od školy v časných ranních hodinách, přesun přes ČR a SRN. Krátká zdravotní zastávka u leteckého muzea v Sinsheimu. Odpoledne procházka po největších německých lázních Baden – Baden. Navečer ubytování v Tipidorfu přímo u Europaparku v Rustu, podle možností grilování.

2. den: Po snídani celodenní pobyt v zábavním parku Europapark s desítkami nejrůznějších atrakcí (viz www.europapark.de). Stejné ubytování v Tipidorfu včetně večerního grilování z vlastních zásob.

3. den: Po snídani se vydáme do Švýcarska, kde si nejprve na trojmezí Německa, Francie a Švýcarska prohlédneme město Basilej. V cestě budeme pokračovat do největšího města země Curychu u stejnojmenného jezera. Navečer se malebnou horskou krajinou přemístíme do Lichtenštejnska, které projedeme prakticky v celé jeho délce a zavítáme i do hlavního města Vaduzu. Večer odjezd do ČR, návrat do Kroměříže v časných ranních hodinách dne 9.6.

Cena zájezdu:     4.800,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem včetně všech silničních poplatků a daní, 2x ubytování s bohatými snídaněmi v Tipidorfu v Německu, celodenní vstupné do Europaparku, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, průvodce a DPH.

Doporučené kapesné na WC cestou, suvenýry a drobné občerstvení je podle osobních potřeb a nákupních zájmů od 10 € a 10 CHF výše.

zpět na přehled zájezdů

 

SKANDINÁVIE


Termín:      15. – 24. září 2017

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Otrokovic, přesun přes ČR a SRN na noční trajekt do Skandinávie.

2. den: Vylodění v Trelleborgu, přejezd po západním pobřeží Švédska se zastávkami na vybraných místech (Oresundský a Svinesundský most, Tanum). První část prohlídky norské metropole Oslo, ubytování v šestimístných apartmánech.

3. den: Dopoledne druhá část prohlídky Oslo: Královský zámek, Opera, Radnice, Holmenkollen, Vigeland park, muzea na poloostrově Bygdoy atd. Odpoledne odjezd Hallingdalským údolím na ubytování do Torpo, ubytování v chatkách pro čtyři osoby.

4. den: Jižním okrajem Hardangerviddy před horské středisko Geilo, dále soutěskou Mabodalen, procházka k vodopádu Voringfossen, sjezd dolů k Hardangerfjordu a přes Voss dojezd na ubytování do kempu ve Vossu, ubytování ve čtyřlůžkových chatkách.

5. den: Flam, vyhlídka nad Aurlandsfjordem, vrchem přes hory nebo tunelem do Laerdalu, trajekt přes Sognefjord, odpoledne ledovec Nigardsbreen, navečer do Lomu a ubytování cca 30 minut za Lomem směrem na Grotli opět ve čtyřlůžkových chatkách.

6. den: Celodenní výlet - průjezd Stezkou orlů a trolů se zastávkami na fotografování. Podle počasí výjezd na vyhlídku Dalsnibba a fakultativně projížďka lodí po Geirangerfjordu k vodopádům Sedm sester. Večer návrat na stejné ubytování!

7. den: Přejezd do oblasti Lillehammeru, zde návštěva skanzenu lidové architektury Maihaugen a olympijských sportovišť ZOH 1994. Nocleh v Oslo jako první den.

8. den: Dokončení prohlídky norského hlavního města, přejezd do Švédska, podle časových možností prohlídka Göteborgu. Ubytování na jihu Švédska v kempu Angelholm.

9. den: Ráno trajekt Helsingborg - Helsingor, prohlídka Kodaně. Ve večerních hodinách odjezd na trajekt Gedser – Rostock, noční přesun před SRN.

10. den: Návrat do Otrokovic v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu:     10.600,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, trajekty, parkovné a silniční poplatky, 5x ubytování v kempech (4 osoby v chatě), 2x ubytování v šestimístných apartmánech v Oslo, průvodce, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí, DPH.

Cena nezahrnuje stravu a doporučené vstupné cca 30 € na celý zájezd.

zpět na přehled zájezdů

 

FRANCIE, KATALÁNSKO


Termín:      30. září - 8. října 2017

Program zájezdu:

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách, noční přesun přes Rakousko a Itálii do jižní Francie.

2. den: Ráno nejprve zavítáme do Monaka. Po společné procházce kolem významných památek a staveb mohou zájemci navštívit např. Oceánografické muzeum, nebo si projít trasu závodu F1. Večer po ubytování v hotelu F1 si prohlédneme centrum provensálského města Nimes.

3. den: Dopoledne se nejprve zdržíme u starého mostu Pont du Gard, pak přejezd přes Pyreneje a odpoledne je na programu historické město Girona. Navečer se ubytujeme v hotelu na pobřeží Costa Brava, večeře, volno k odpočinku a procházkám po středisku.

4. den: V Barceloně si prohlédneme mj. Güellův park, chrám Sagrada Familia a další stavby světoznámého stavitele Antonia Gaudího. Navečer návrat na ubytování, večeře, volno.

5. den: Celodenní návštěva katalánské metropole: Španělské náměstí a olympijský areál s Národním palácem na vrcholu Montjuic, Pueblo Espaňol – vesnička s typickými stavbami ze španělského venkova, hlavní ulice Rambla, Gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, Colón – památník Kryštofa Kolumba, pro zájemce Picassovo museum, stadion Nou Camp atd. Návrat opět v podvečerních hodinách, možnost koupání v moři.

6. den: Pobyt u moře s návštěvou zdejších trhů a půldenním výletem do dalších známých letovisek na Costa Bravě – Tossa a Lloret de Mar.

7. den: Po snídani odjezd do Figueras, kde navštívíme jedinečné muzeum Salvádora Dalího. V cestě budeme pokračovat do Provensálska a navečer zavítáme do historického města Arles. Ubytování v hotelu F1 poblíž Avignonu.

8. den: Ráno se seznámíme s centrem Avignonu a při zpáteční cestě podle časových možností ještě případná návštěva některého z alsaských měst po trase (pravděpodobně Štrasburk). Noční přejezd do ČR.

9. den: Návrat do Zlína v dopoledních hodinách v neděli 8. 10. 2017.

Cena zájezdu:     9.200,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem vč. všech poplatků, 4x ubytování (3 – 4 osoby na pokoji) ve **hotelu Mercé na pobřeží Costa Brava s polopenzí formou bohatých švédských stolů, 2x ubytování v hotelech Formule 1 (3 osoby na pokoji s možností přikoupení snídaní), průvodce, pg. doprovod, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, DPH.

Cena nezahrnuje další stravu a doporučené náklady na vstupy cca 30 €.

zpět na přehled zájezdů

 

BRATISLAVA + BUDAPEŠŤ


Termín:      10. – 11. prosince 2017

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v sobotu ráno v 6.00, v Bratislavě si prohlédneme nejprve Bratislavský hrad a následovat bude pěší procházka historickým centrem (Hviezdoslavovo nám., dóm sv. Martina, Michalská brána, radnice atd.). Na závěr osobní volno na vánoční trhy. Kolem 13. hodiny odjezd do Budapešti, kde navštívíme nejprve Hradní vrch. Po ubytování se ještě projdeme večerním centrem města – mj. Andrássy a Vaci útca a bazilika sv. Štěpána.

2. den: Po snídani se v pondělí dopoledne podíváme k maďarskému parlamentu a na náměstí Svobody, dále pak přejdeme do městské tržnice na nákupy a případný oběd. Na závěr navštívíme náměstí Hrdinů a zájemci se mohou před odjezdem domů vykoupat v termálních Széchenyiho lázních. Plánovaný odjezd z Budapešti je v 16.00, návrat do Zlína kolem 21.00 h.

Cena zájezdu:     1.800,- Kč

Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní
 • 1x ubytování v hotelu v Budapešti se snídaní
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • průvodce, DPH
 • Cena nezahrnuje další stravu, vstupné do Széchenyiho lázní a případnou MHD.

  zpět na přehled zájezdů

   

  Drážďany, Míšeň, Lipsko, Postupim, Berlín


  Termín:      18. - 22. prosince 2017

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách, nocleh v severních Čechách poblíž hranic.

  2. den: Ráno odjezd do SRN, návštěva Drážďan - společná prohlídka historické části a osobní volno, v Míšni návštěva světoznámé firmy na výrobu porcelánu. Odpoledne procházka s osobním volnem v Lipsku, večer ubytování v mládežnické ubytovně YHA poblíž Berlína.

  3. den: Dopoledne odjezd do Postupimi, kde se projdeme zahradami zámků Sanssouci a Cecilienhof. Kolem poledne přejedeme do Berlína a seznámíme se s moderními stavbami a centrem bývalé západní části. Možnost návštěvy světoznámých muzeí, nákupy, stejné ubytování.

  4. den: Celodenní návštěva hlavního města SRN. Navštívíme okolí Reichstagu, projdeme se po ulici Unter den Linden k Braniborské bráně a Postupimskému náměstí atd., odpoledne bude opět dostatek volna k návštěvám muzeí, dalších památek, zajímavostí a vánočních trhů. Večer odjezd do ČR, návrat do Zlína v časných ranních hodinách v pátek 22. prosince 2017.

  Cena zájezdu:     3.800,- Kč

  Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní
 • 1x ubytování v ČR, v SRN 2x ubytování ve vícelůžkových pokojích se snídaněmi
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku
 • průvodce, DPH
 • zpět na přehled zájezdů