SRN + RAKOUSKO


Termín:      17. – 20. května 2016

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Holešova v pozdních večerních hodinách a přesun do SRN.

2. den: Celodenní návštěva bavorské metropole: podle rezervačních možností je v plánu návštěva muzea automobilky BMW, dále pak procházka po Olympijském parku (případně i 291 m vysoké Olympijské věže) a společná prohlídka významných pamětihodností v historickém centru Mnichova. Po ukončení programu odjezd do Rakouska, ubytování v Salzburku v hotelu IBIS budget.

3. den: V okolí Berchtesgadenu vyjedeme do Orlího hnízda – horského sídla Adolfa Hitlera. Po skončení prohlídky navštívíme zdejší dokumentační středisko. Odpoledne návštěva blízkých solných dolů. Krátká zastávka u malebného jezera Königssee. Návrat na stejné ubytování ve večerních hodinách.

4. den: Dopoledne přejedeme do centra Salzburku a prohlédneme si všechny významné památky rodného města W. A. Mozarta. Návštěva vzdělávacího střediska Haus der Natur. V 16.00 odjezd domů, návrat do Holešova do páteční půlnoci.

Cena zájezdu:     3.800,- Kč

Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní
 • 2x ubytování ve třílůžkových pokojích se soc. zařízením
 • 2x snídani v hotelu
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku
 • průvodce, ped. doprovod a DPH
 • uvedená cena nezahrnuje další fakultativní vstupy (cca 30 €) a další stravu
 • zpět na přehled zájezdů

   

  BRATISLAVA + VÍDEŇ


  Termín:      3. – 5. června 2016

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd z Prahy v pátek ve 14.15 a přesun do Bratislavy. Večer ubytování v hotelu Color v Bratislavě, večeře.

  2. den: Celodenní pobyt v Bratislavě: po snídani od 9.15 prohlídka města vláčkem Blaváčik a následně hodinová pěší procházka historickým centrem s místním průvodcem. Ve 12.30 oběd v restauraci přímo pod Michalskou bránou a do 16.00 osobní volno v centru města. Po večeři v hotelu nás od 18.00 čeká exkurze a ochutnávka vín ve Vinařství Valenta (viz www.vinovalenta.sk). Návrat do hotelu podle přání a nálady účastníků.

  3. den: Po snídani přejezd do Vídně, kde je nejprve na 10.10 objednána prohlídka císařských apartmánů v zámku Schönbrunn. V centru města si pak prohlédneme všechny významné památky, společná procházka bude zakončena obědem. Následovat bude osobní volno a v 16.30 budeme z centra Vídně odjíždět. Při odjezdu z města se ještě zastavíme u známého domu Hundertwasserhaus. Plánovaný návrat do Brna je kolem 19.30, do Prahy kolem 22.00 h.

  Cena zájezdu:     4.600,- Kč

  Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní
 • 2x ubytování v hotelu COLOR ve dvoulůžkových pokojích (viz www.hotelcolor.sk)
 • 2x snídani formou švédských stolů, oběd v Bratislavě a ve Vídni, 2x večeři v hotelu
 • exkurzi, ochutnávku vín a drobné občerstvení ve Vinařství Valenta
 • vstupy dle programu
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku
 • průvodce, DPH
 • zpět na přehled zájezdů

   

  ŠVÝCARSKO


  Termín:      6. – 11. června 2016

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd z Prostějova v 7.00, celodenní přejezd cca 940 km přes Rakousko do Švýcarska, ubytování v hotelu Engel ve Stants u Luzernu; podle chuti a časových možností případná večerní procházka nebo prohlídka některého z měst po trase.

  2. den: Po snídani odjezd do oblasti Jungfrau a další program podle počasí: buď výjezd vlakem do sedla Jungfraujoch ve výšce 3.454 m a poznávání okolí Interlakenu anebo náhradní varianta - prohlídka Bernu, exkurze v čokoládovně a sýrárně v oblasti Gruyére apod., možností a variant je celá řada. Přejezd na ubytování v Annemasse u Ženevy.

  3. den: Po snídani odjezd do Chamonix a výjezd na Aiguille du Midi (3.842 m) pod Mont Blancem. Podle časových možností i další výjezd lanovkou v oblasti Chamonix. V případě nepříznivého počasí Ženeva, Lausanne, lázně Montreaux nebo golf. Ubytování v hotelu Panorama v Crans-Montaně nad Sionem.

  4. den: Celodenní výlet do Zermattu a výjezd lanovkou na Klein Matternhorn do výšky 3.883 m. Při zpáteční cestě možnost krátké turistiky. V případě nepříznivého počasí pouze Zermatt, Sion a možnost golfu. Stejné ubytování v Crans-Montaně.

  5. den: Trasa do Rakouska přes horské průsmyky Grimselpass a Furkapass, zastávky v Andermattu, navečer případně ve Vaduzu. Ubytování v Rakousku v Hohenemsu.

  6. den: Přesun cca 800 km do ČR, návrat na Moravu v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu (při obsazení 7 osobami):    cca 18.500,- Kč

  Tato cena zahrnuje dopravu 9-místným mikrobusem vč. dálničních poplatků a parkovného, dále 5x ubytování se snídaněmi, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, přípravu akce, průvodcovské služby, DPH.

  Uvedená cena nezahrnuje další stravu, jízdné na lanovkách (cca 250 CHF za 3 výjezdy), další vstupy do objektů po trase v případě nepříznivého počasí.

  zpět na přehled zájezdů