ZA JANEM HUSEM DO KOSTNICE


Termín:      3. – 4. dubna 2015

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Velvar ráno ve 4 hodiny, přesun do Mnichova. Zde nejprve procházka Olympijským parkem a návštěva nově otevřeného showroomu automobilky BMW. V případě pěkného počasí možnost vyhlídky z Olympijské věže. Polední procházka centrem Mnichova. U Bodamského jezera odpoledne návštěva ostrovního města Lindau a nedalekého Friedrichshafenu. Ubytování ve zdejším hotelu IBIS.

2. den: Po snídani odjezd k trajektu přes Bodamské jezero. Následovat bude návštěva květinových zahrad a parku na ostrově Mainau. V Kostnici nejprve navštívíme Muzeum Jana Husa, podíváme se na místo jeho upálení a následovat bude prohlídka městem s osobním volnem na oběd. Odpoledne přejedeme do Švýcarska a cestu zakončíme u Rýnských vodopádů v Schaffhausenu - prohlédneme si je navečer z obou břehů. Večer odjezd domů, návrat do Velvar v časných ranních hodinách v neděli 5. dubna.

Cena zájezdu:     2.800,- Kč

Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků, daní a poplatku busu za trajekt
 • ubytování v hotelu IBIS ve Friedrichshafenu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku
 • průvodce, DPH
 • uvedená cena nezahrnuje fakultativní vstupy (cca 30 €) a další stravu
 • zpět na přehled zájezdů

   

  OSVĚTIM + KRAKOV


  Termín:      20. dubna 2015

  Program zájezdu: Odjezd ze Zlína od Velkého kina v pondělí ve 4.30, sraz ve 4.20. Dopoledne si prohlédneme Krakov, kde poznáme nejvýznamnější památky v centru města a hrad Wawel. Od 13.30 objednána několikahodinová exkurze v koncentračních táborech Osvětim a Březinka. Navštívíme mj. i československou expozici, po celou dobu výklad místního odborného průvodce v češtině. Po skončení prohlídky návrat do ČR, předpokládaný příjezd do Zlína kolem 21. hodiny.

  Cena zájezdu:     550,- Kč

  Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků
 • připojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za škodu
 • pedag. doprovod, rezervaci vstupů, DPH
 • Cena nezahrnuje poplatek za místní průvodce v Osvětimi, povinná audio-sluchátka (cca 110,- Kč na osobu) a případné vstupné na dokumentární film (cca 20,- Kč).

  zpět na přehled zájezdů

   

  EXPO 2015 - MILÁN


  Termín:      4. – 9. května 2015

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd z Prostějova v 6.00, celodenní přejezd cca 900 km přes Rakousko do Itálie, ubytování ve Veroně v hotelu IBIS; podle chuti a časových možností případná večerní procházka nebo prohlídka některého z měst po trase.

  2. den: Po snídani prohlídka Verony a další program podle počasí: A) výjezd lanovkou do masivu Monte Baldo a zde turistika nebo B) prohlídka Malcesine, Sirmione a Bergama. Ubytování v hotelu 5 Vie poblíž Bergama.

  3. den: Po snídani odjezd do Milána a celodenní návštěva Světové výstavy EXPO 2015 - tématem pro tento rok se stalo heslo Feeding the Planet, Energy for Life - Uživit planetu, energie pro život. Stejné ubytování u Bergama.

  4. den: Milán a okolí: v centru města Dóm s výstupem na střechu, opera La Scala a další pamětihodnosti, odpoledne návštěva světoznámého okruhu v Monze. Stejné ubytování.

  5. den: Přesun do Rakouska, podle počasí výběr ze dvou tras: A) cesta přes Como a pak přes Švýcarsko podél Innu: Sv. Mořice s případnou turistikou nebo B) prohlídky Bolzana a Brixenu, přejezd přes Brennerský průsmyk + večerní prohlídka Innsbrucku. Zde ubytování v penzionu Alpina.

  6. den: Přesun cca 640 km do ČR, návrat na Moravu v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu (při obsazení 7 osobami):    cca 18.000,- Kč

  zpět na přehled zájezdů

   

  Evropský parlament Štrasburk 2015


  Termín:      16. – 21. května 2015

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd z Moravy ve večerních hodinách, přesun do SRN.

  2. den: Dopoledne Kostnice – prohlídka města a místa upálení Mistra Jana Husa. Ve Švýcarsku u Winterthuru navštívíme zdejší vědecký park TECHNORAMA, zde vzdělávací pobyt do odpoledních hodin. Přejezd do Francie na ubytování ve Štrasburku.

  3. den: Od 9.00 je zajištěna přednáška v Radě Evropy a pak bude následovat celodenní organizovaný pobyt s prohlídkou a obědem v centru Štrasburku. Bude i dostatek osobního volna na nákupy, večer stejné ubytování v hotelu IBIS budget ve Štrasburku.

  4. den: Dopoledne od 8.45 začíná v EP povinná prezentace o Evropském parlamentu, po skončení které se půjdeme podívat na část plenárního zasedání. Následovat bude prohlídka areálu evropských institucí ve Štrasburku. Odpoledne společný oběd a odjezd k Maginotově linii a pevnosti Schoenenbourg – prohlídka. Večer návrat do Štrasburku, stejné ubytování.

  5. den: Brzy ráno odjezd do Mnichova, kde je od 12.00 a 13.00 zajištěna exkurze v automobilce BMW. Ve zbytku dne si prohlédneme Olympijský areál a historické centrum bavorské metropole. Pozdě večer odjezd do ČR.

  6. den: Návrat na Moravu v ranních hodinách.

  Cena zájezdu:    informace v CK

  Hrazenou součástí programu je doprava luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelu IBIS budget ve Štrasburku (3 osoby na pokojích se soc. zařízením), 3x hotelová snídaně formou švédských stolů, od pondělí jedno hlavní jídlo každý den, vstupné do Technoramy, pevnosti Schoenenbourg a automobilky BMW. Bude se o vás starat odborný průvodce, zajištěno bude i pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí.

  Doporučené kapesné na WC cestou, suvenýry a drobné občerstvení je podle osobních potřeb a nákupních zájmů od 10 € výše.

  zpět na přehled zájezdů

   

  ŠPANĚLSKO + EXPO 2015


  Termín:      28. 5. – 5. 6. 2015

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd v odpoledních hodinách, noční přesun přes Rakousko a Itálii do jižní Francie.

  2. den: Ráno nejprve zavítáme do Monaka. Po společné procházce kolem významných památek a staveb mohou zájemci navštívit např. Oceánografické muzeum, nebo si projít trasu závodu F1. Odpoledne si prohlédneme centrum Nice a pak budeme pokračovat v cestě nocleh do hotelu Formule1 na trase do Španělska.

  3. den: Dopoledne zavítáme do Figueras, kde si prohlédneme jedinečné muzeum Salvátora Dalího. Odpoledne je na programu historické město Girona. Navečer se ubytujeme v hotelu na pobřeží Costa Brava, večeře, volno k odpočinku a procházkám po středisku.

  4. den: V Barceloně si prohlédneme mj. Güellův park, chrám Sagrada Familia a další stavby světoznámého stavitele Antonia Gaudího. Odpoledne se přemístíme do Tarragony, kde poznáme nejvýznamnější památky. Navečer ubytování u Tarragony, večeře, volno.

  5. den: Celodenní výlet do Valencie, prohlídka města, při zpáteční cestě podle časových možností návštěva Peniscoly, návrat na stejné ubytování k Tarragoně.

  6. den: Celodenní návštěva katalánské metropole: Španělské náměstí a olympijský areál s Národním palácem na vrcholu Montjuic, Pueblo Espaňol – vesnička s typickými stavbami ze španělského venkova, hlavní ulice Rambla, Gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, Colón – památník Kryštofa Kolumba atd. Přejezd na ubytování do Pinedy.

  7. den: Odpočinkový den u moře s odpoledním výletem do Lloretu de Mar a Tossy. V podvečer přesun přes jižní Francii do Itálie.

  8. den: Při zpáteční cestě do ČR v rámci bezpečnostní přestávky celodenní návštěva Světové výstavy EXPO 2015 v Miláně s mottem: “POTRAVINY PRO PLANETU, ENERGIE PRO ŽIVOT“. Večer odjezd a noční přejezd zpět do ČR.

  9. den: Návrat do Zlína v dopoledních hodinách.

  Cena zájezdu:     9.000,- Kč

  Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem vč. všech poplatků, 4x ubytování (3 – 4 osoby na pokoji) v hotelch na pobřeží s polopenzí, 1x ubytování v hotelu Formule 1 ve Francii (3 osoby na pokoji s možností přikoupení snídaní), průvodce, pg. doprovod, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, DPH.

  Uvedená cena nezahrnuje další stravu a doporučené náklady na vstupy - cca 30 € vč. vstupenky na EXPO 2015!

  zpět na přehled zájezdů

   

  FRANCIE, KATALÁNSKO


  Termín:      26. 9. – 4. 10. 2015

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd v odpoledních hodinách, noční přesun přes Rakousko a Itálii do jižní Francie.

  2. den: Ráno nejprve zavítáme do Monaka. Po společné procházce kolem významných památek a staveb mohou zájemci navštívit např. Oceánografické muzeum, nebo si projít trasu závodu F1. Odpoledne si prohlédneme centrum Nice a pak budeme pokračovat v cestě nocleh do hotelu Formule1 na trase do Španělska.

  3. den: Dopoledne zavítáme do Figueras, kde si prohlédneme jedinečné muzeum Salvátora Dalího. Odpoledne je na programu historické město Girona. Navečer se ubytujeme v hotelu na pobřeží Costa Brava, večeře, volno k odpočinku a procházkám po středisku.

  4. den: V Barceloně si prohlédneme mj. Güellův park, chrám Sagrada Familia a další stavby světoznámého stavitele Antonia Gaudího. Navečer návrat na ubytování, večeře, volno.

  5. den: Celodenní návštěva katalánské metropole: Španělské náměstí a olympijský areál s Národním palácem na vrcholu Montjuic, Pueblo Espaňol – vesnička s typickými stavbami ze španělského venkova, hlavní ulice Rambla, Gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie, Colón – památník Kryštofa Kolumba, pro zájemce Picassovo museum, stadion Nou Camp atd. Návrat opět v podvečerních hodinách, možnost koupání v moři.

  6. den: Pobyt u moře s návštěvou zdejších trhů a půldenním výletem do dalších letovisek na Costa Bravě – Tossa a Lloret de Mar.

  7. den: Po snídani odjezd do pohoří Montserrat, kde se podíváme do stejnojmenného kláštera. Trasa exkurze bude pokračovat přes Pyreneje – zavítáme do Andorry, jednoho z evropských ministátů. Ve Francii pak ještě večer navštívíme historické město Carcassonne. Ubytování v hotelu F1 na trase.

  8. den: Při zpáteční cestě podle časových možností případně návštěva některého z francouzských měst po trase (pravděpodobně Štrasburk). Noční přejezd do ČR.

  9. den: Návrat do Zlína v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu:    9.000,- Kč

  Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem vč. všech poplatků, 4x ubytování (3 – 4 osoby na pokoji) ve **hotelu Mercé na pobřeží Costa Brava s polopenzí formou bohatých švédských stolů, 2x ubytování v hotelech Formule 1 (3 osoby na pokoji s možností přikoupení snídaní), průvodce, pg. doprovod, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, DPH.

  Uvedená cena nezahrnuje další stravu a doporučené náklady na vstupy cca 30 €.

  zpět na přehled zájezdů

   

  Evropský parlament BRUSEL 2015


  Termín:      13. - 18. října 2015

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd z Hradce Králové v úterý 13. října v 19.00 a z Prahy ve 21.00, noční přejezd přes SRN do Belgie.

  2. den: Dopoledne centrum Bruselu s prohlídkou nejvýznamnějších památek - náměstí Grote Markt s radnicí, panáček Manneken Pis, katedrála sv. Michala apod. Od 14.00 přednáška na Stálém zastoupení ČR při EU a od 16.15 povinná přednáška v Evropském parlamentu, setkání s europoslanci ALDE. Po skončení programu v EP ubytování v hotelu IBIS budget v Bruselu.

  3. den: Antwerpy, Bruggy a Gent - okruh po krásných historických belgických městech, zde společné prohlídky i osobní volno, společný oběd v Bruggách. Stejné ubytování v Bruselu.

  4. den: Celodenní pobyt v Bruselu bude spojen s výletem do Waterloo. Dopoledne návštěva multimediálního centra Parlamentarium v areálu EP. Během dne uvidíme také Atomium, park miniatur Mini-Europe a Triumfální oblouk. Dostatek času bude i na nákupy, osobní volno a večerní pobyt v centru města.

  5. den: V sobotu dopolední návštěva Lovaně - největšího univerzitního města země, zde společný program i osobní volno. Přejezd do Frankfurtu nad Mohanem - prohlídka nejvýznamnějších památek i moderních mrakodrapů, stručný výklad o Evropské centrální bance. V 18.00 odjezd do ČR, návrat do Prahy kolem půlnoci a do Hradce Králové přibližně ve 2.00 ráno v neděli 18. října 2015.

  Cena zájezdu:    informace v CK

  Hrazenou součástí programu je doprava luxusním autobusem vč. všech poplatků, 3x ubytování v Bruselu v hotelu IBIS budget se snídaněmi formou švédských stolů, oběd v Bruggách + příspěvek na další stravování, vstupné do Atomia a parku miniatur Mini-Europe, průvodce, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí.

  Na osobní nákupy a další útratu si vyměňte € podle vlastní úvahy…

  zpět na přehled zájezdů

   

  PŘEDVÁNOČNÍ BUDAPEŠŤ, SZENTENDRE a OSTŘIHOM


  Termín:      14. - 15. prosince 2015

  Program exkurze:

  Odjezd ze Zlína ve 4.00, cestou krátké zdravotní zastávky. Do Budapešti je plánován příjezd po 9. hodině a bude následovat celodenní prohlídka města. Navštívíme náměstí Hrdinů, Hradní vrch, městskou tržnici, projdeme se po Váci utce v centru města a zájemci mohou navečer navštívit Széchenyiho lázně. Ubytování v hotelu v centru města.

  V pátek je na programu dokončení prohlídky maďarského hlavního města. V poledne přejedeme do nedalekého města Szentendre, kde si prohlédneme historické centrum. Exkurzi zakončíme v Ostřihomi návštěvou největší maďarské baziliky. V 16.00 odjezd, návrat do Zlína v úterý kolem 21. hodiny.

  Cena zájezdu:    1.650,- Kč

  Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem vč. silničních poplatků
 • ubytování v hotelu v Budapešti se snídaní (3-4 lůžkové pokoje)
 • pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí
 • průvodce, DPH
 • cena nezahrnuje náklady na vstupy
 • zpět na přehled zájezdů