ITÁLIE 2014


Termín:      30. dubna – 5. května 2014

Program zájezdu:

1. den: Večer odjezd ze Zlína, noční přesun přes Rakousko do Itálie.

2. den: Dopoledne navštívíme Florencii a prohlédneme si společně všechny významné památky v centru města. Zájemci mohou navštívit i světoznámou galerii Uffizi! Odpoledne přejedeme do lázeňského městečka Montecatinio Terme. Ubytování je zde zajištěno ve *** hotelu s polopenzí, ve zbytku dne osobní volno.

3. den: Dopoledne navštívíme Pisu a její Piazza dei Miracoli s dómem, baptisteriem a Šikmou věží. Krátká zastávka ve Odpoledne odjezd na ubytování do přímořského městečka Fregene poblíž Říma. Večeře a osobní volno.

4. den: Celodenní pobyt v Římě a společná prohlídka s průvodcem po nejvýznamnějších památkách. Navštívíme mj. i Vatikán s možností výstupu do kopule baziliky sv. Petra a návštěvou Vatikánských muzeí. Večer návrat na stejné ubytování.

5. den: Poslední den se budeme věnovat centru města, kde dokončíme společné poznávání římských památek – Koloseum, Forum Romanum, Kapitol apod. Na závěr osobní volno k nákupům. Vzhledem k velmi vysokým poplatkům za vjezd do Říma budeme využívat výhradně MHD, jedna jízda stojí 1,50 €, celodenní jízdenka 6 €. Večer po bezpečnostní přestávce odjezd do ČR.

6. den: Příjezd do Zlína v odpoledních hodinách v pondělí 5. 5. 2014.

Cena zájezdu:     6.400,- Kč

V této ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem včetně silničních poplatků a vjezdu do Florencie a Pisy, 4x ubytování ve *** hotelech s polopenzí, pojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadku, průvodce, DPH; nezahrnuje náklady na MHD v Římě a vstupné (cca 25 – 30 €).

zpět na přehled zájezdů

 

Evropský parlament Štrasburk 2014


Termín:      7. – 11. května 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína ve večerních hodinách a přesun do Francie.

2. den: Dopolední putování po tzv. Alsaské vinné stezce: návštěva malebných obcí Riquewihr, Kaysersberg a Colmar. Po příjezdu do Štrasburku ubytování a společná prohlídka centra města s výkladem průvodce.

3. den: “DEN EVROPY” Celodenní návštěva Štrasburku s programem v Evropském parlamentu – bude upřesněno podle instrukcí z EP. Večer osobní volno v centru Štrasburku, možnost nákupů a individuálního programu. Návrat do stejného hotelu.

4. den: Během zpáteční cesty navštívíme největší německé město Baden-Baden, univerzitní Heidelberg, zajímavé muzeum v Sinsheimu (viz www. sinsheim.technik-museum.de). Krátce si rovněž prohlédneme historické městečko Rothenburg. Odjezd ve večerních hodinách, návrat do Zlína ráno v neděli 11. 5. 2014.

Hrazenou součástí programu je doprava luxusním autobusem, 2x ubytování v hotelu IBIS (3 osoby na pokojích se soc. zařízením), 2x hotelová snídaně formou švédských stolů, oběd vstupné do muzea v Sinsheimu, odborný průvodce, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu v zahraničí. Doporučené kapesné na WC cestou, suvenýry a drobné občerstvení je podle nákupních zájmů od 15 € výše.

zpět na přehled zájezdů

 

LONDÝN 2014


Termín:      7. – 12. května 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách, přesun přes SRN do Belgie.

2. den: Brusel - prohlídka nejvýznamnějších památek a zajímavostí. Ve večerních hodinách příjezd na ubytování do hotelu F – 1 ve Francii.

3. den: Ráno trajekt do Anglie a první část prohlídky Londýna – společně se podíváme na nejznámnější pamětihodnosti: Parlament, Big Ben, Whitehall, Westminsterské opatství a katedrála, Buckinghamský palác, Hyde park, náměstí Picadilly, Čínská čtvrť + SOHO. Odjezd na ubytování do F-1.

4. den: Dopoledne návštěva městečka Windsor s královským zámkem, odpoledne budeme pokračovat v poznávání Londýna. Osobní volno k návštěvě vybraných muzeí, galerií a nákupům. Noční projížďka městem a návrat na ubytování.

5. den: Dokončení prohlídky Londýna: katedrála St. Paul, pevnost Tower, Tower Bridge, přejezd do Greenwiche. Večer odjezd z Londýna, krátká zastávka v Canterbury, noční přejezd do ČR.

6. den: Návrat do Zlína je plánován v odpoledních hodinách.

Cena zájezdu:    6.600,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem vč. všech poplatků, 3x ubytování v hotelu Formule 1 (snídaně je možno dokoupit za cca 100 Kč / den), 2x doprava přes kanál La Manche, průvodce, pg. doprovod, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, DPH. Nezahrnuje další stravu, vstupné do jednotlivých objektů a kapesné na drobné útraty – doporučujeme cca 30 L a 15 €.

zpět na přehled zájezdů

 

EUROPAPARK + ALSASKO


Termín:      25. – 29. května 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Kroměříže v neděli ve večerních hodinách, přesun do Mnichova.

2. den: Návštěva bavorské metropole: OH areál, Muzeum BMW, historické centrum města. Po bezpečnostní přestávce přejezd do Rustu, nocleh ve zdejším TIPI DORFU.

3. den: Celodenní návštěva zábavního parku EUROPAPARK – horské dráhy, skluzavky atd., vše je popsáno na www.europapark.de. Po uzavření parku přejezd na ubytování do hotelu F-1 do Colmaru ve Francii, večerní prohlídka města.

4. den: Dopoledne poznáme malá vinařská města Riquewihr a Kaysersberg v Alsasku. Odpoledne pak navštívíme Štrasburk, kde se budeme věnovat mj. i areálu Evropského parlamentu a Rady Evropy (krátká procházka kolem budov těchto institucí, stručný popis významu a činnosti EP a RE), pokračovat budeme prohlídkou všech důležitých památek v historickém centru města. Krátké osobní volno, kolem 21. hodiny odjezd, noční přejezd do ČR.

5. den: Návrat do Kroměříže v dopoledních hodinách ve čtvrtek 29. května 2014.

Cena zájezdu:    3.800,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem včetně všech silničních poplatků a daní, 1x ubytování v hotelu Formule-1 po třech osobách na pokoji, 1x ubytování v TIPI Dorfu v Rustu v Německu (v F-1 možno přiobjednat snídaně za 4 €), pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu, průvodce a DPH. Cena nezahrnuje stravu a náklady na vstupné ve výši cca 30 €.

zpět na přehled zájezdů

 

ALSASKO + ŠVÝCARSKO


Termín:      20. – 25. května 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína ve večerních hodinách, noční přesun do Baden-Badenu.

2. den: Krátká procházka největším německým lázeňským městem, odjezd do Francie. Ve Štrasburku se budeme věnovat areálu Evropského parlamentu a Rady Evropy (krátká procházka kolem budov těchto institucí, stručný popis významu a činnosti EP a RE, možnost přednášky), pokračovat budeme prohlídkou centra města. Večer ubytování v hotelu Formule-1.

3. den: Projedeme se po „Alsaské vinné stezce“ a poznáme vinařská města Riquewihr, Kaysersberg a historický Colmar. Večer ubytování v TIPIDORFU v Europaparku.

4. den: Celodenní návštěva zábavního parku EUROPAPARK – horské dráhy, skluzavky atd., všechno popsáno na www.europapark.de. Po uzavření parku přejezd na ubytování do hotelu F-1 v Mulhouse, ubytování a večerní prohlídka švýcarské Basileje.

5. den: Dnes se vydáme zpět do Švýcarska: zavítáme do největšího města Curychu, podíváme se na největší vodopády v Evropě v Schaffhausenu, do historického města Kostnice u Bodamského jezera. Přívozem přejedeme na druhý břeh jezera a celý zájezd zakončíme případnou večerní prohlídkou Mnichova. Noční přejezd domů.

6. den: Návrat do Zlína v ranních hodinách 25. května 2014.

Cena zájezdu:     4.500,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu včetně všech silničních poplatků a daní, 2x ubytování v hotelech Formule 1 po třech osobách na pokoji, 1x ubytování v TIPI Dorfu v Německu (v F-1 možno přiobjednat snídaně za cca 4 €), pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu, průvodce a DPH. Doporučené kapesné na vstupy je cca 30 € a 2 CHF.

zpět na přehled zájezdů

 

SKOTSKO 2014


Termín:      5. – 14. června 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Prostějova v 16.00, večer ve 21.55 odlet z Krakova, přílet do Edinburghu ve 23.45, ubytování u letiště v hotelu Premium Inn Edinburgh Airport.

2. den: Ráno do 8.30 vyzvednutí auta a potom úvodní prohlídka Edinburghu – hrad Edinburgh Castle, projdeme se i po vyhlášené Royal Mile. Zbytek dne strávíme poznáváním oblasti jižně od Edinburghu - opatství Melrose, Jedburgh a případně Dryburgh Abbey, stejné ubytování.

3. den: Cestou do Glasgow navštívíme hrad ve Stirlingu a vodní výtah Falkirk Wheel. Ve Falkirku první exkurze v palírně whisky. Ubytování v Glasgow v hotelu IBIS, krátká podvečení prohlídka centra.

4. den: Palírna Glengoyone a dále pak průjezd oblastí The Trossachs kolem jezera Loch Lomond do Fort William, zde podle časových možností tzv. Neptunovy schody. Nocleh vč. snídaně v soukromí v Onich, cca 20 km J od Fort William.

5. den: Poznávání přírodních krás Skotska – ostrov Sky. Cestou na ubytování zastávka u Eilean Donan Castle, nocleh s anglickou snídaní v soukromí v Drumnadrochitu.

6. den: Okolí Drumnadrochitu + jezero Loch Ness: v případě příznivého počasí poznáme přírodní krásy a ev. i túra v údolí Glen Affric, možnost golfu, hrad Urquhart Castle, stejné ubytování v Drumnadrochitu.

7. den: Město a okolí Inverness: některá z pálenic u Inverness (Dalmore?), pevnost Fort George, opět možnost golfu, nocleh se snídaní v hotelu Albert Inn v Nairn.

8. den: Pohoří Grampiany (přizpůsobíme se počasí) a palírny Dallas Dhu a Glenfiddich, výroba sudů ve Spregsite Cooperage, nákupy v Tomintoul, přesun a nocleh se snídaní v soukromí v Perthu.

9. den: Přjezd do Edinburghu, ubytování v centru Edinburgu v soukromí - Dalry Gusthouse se snídaní, odpoledne navštívíme Rosslyn Chapel známou z filmu Šifra mistra Leonarda.

10. den: Dokončení prohlídky Edinburghu, osobní volno, vrácení auta, odlet v 17:15, přílet do Krakova ve 21:05, předpokládaný návrat do Prostějova kolem půlnoci.

Cena zájezdu:    informace v CK

zpět na přehled zájezdů

 

BELGIE + LUCEMBURK, ŠTRASBURK


Termín:      9. – 14. září 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách, noční přesun do Belgie.

2. den: Celodenní pobyt v Bruselu: Evropský parlament (příp. dle zájmu i jiná instituce) - přednášky, odpoledne prohlídka centra Bruselu, ubytování v Bruselu v hotelu IBIS.

3. den: Antwerpy, Bruggy a Gent - okruh po krásných belgických městech, všude společné prohlídky i osobní volno. Stejné ubytování v hotelu IBIS v Bruselu.

4. den: Dopoledne navštívíme univerzitní město Lovaň, v poledne odjezd do Waterloo (památník) a Lucemburku (prohlídka i os. volno), ubytování v hotelu ETAP na trase.

5. den: Návštěva Rady Evropy ve Štrasburku, procházka areálem evropských institucí, odpolední prohlídka centra města, navečer odjezd do ČR, cestou krátká zastávka v lázeňském městě Baden – Baden v SRN, koupání v lázních, noční přesun do ČR.

6. den: Návrat do Zlína v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu:    6.200,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelech IBIS budget a ETAP, 1x snídaně, průvodce, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu v zahraničí a CK proti úpadku, DPH, nezahrnuje další stravu; na vstupné doporučujeme cca 30 €. Návštěvy a vstupy – zcela dobrovolné: Bruggy – lodičky, Brusel – Atomium, Minieurope – miniaturní stavby ze zemí EU, Baden-Baden – termální lázně.

zpět na přehled zájezdů

 

ŠTRASBURK, BRUSEL, FRANKFURT


Termín:      30. listopadu – 5. prosince 2014

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v neděli ve 4.00, přesun přes ČR a SRN s krátkou zastávkou u leteckého muzea v Sinsheimu. Po příjezdu do Alsaska podvečerní společná prohlídka historického centra Štrasburku, ubytování v hotelu IBIS budget.

2. den: Dopoledne od 9.00 přednáška v Radě Evropy, dále pak seznámení se se čtvrtí evropských institucí, dokončení programu v centru Štrasburku. Ve 13.00 odjezd do Belgie, cestou zastávka a prohlídka s krátkým rozchodem v centru Lucemburku, průjezd areálem evropských institucí na Kirchbergu s výkladem. Večer příjezd a ubytování v hotelu IBIS budget v Bruselu.

3. den: Antwerpy, Bruggy a Gent - okruh po krásných historických belgických městech, zde společné prohlídky i osobní volno. Stejné ubytování v Bruselu.

4. den: Celodenní pobyt v Bruselu: centrum města – náměstí Grote Markt, radnice, panáček Manneken Pis, katedrála sv. Michala, park miniatur Mini-Europe atd. Během dne také povinná prohlídka multimediálního Parlamentária v EP.

5. den: Od 10.00 přednáška v Evropském parlamentu a setkání s bývalou studentkou naší školy paní europoslankyní Martinou Dlabajovou. Po skončení programu v EP odjezd do největšího belgického univerzitního města Lovaň. Při zpáteční cestě přes SRN ještě večerní zastávka s prohlídkou historické i moderní části Frankfurtu n. M., informace o ECB. Noční přejezd.

6. den: Návrat do Zlína v pátek 5. 12. v dopoledních hodinách.

Hrazenou součástí programu je doprava luxusním autobusem vč. všech poplatků, 4x ubytování v hotelech IBIS budget se snídaněmi formou švédských stolů, 1x oběd v centru Brugg nebo Bruselu, vstupné do parku Mini-Europe, průvodce, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí. Na osobní nákupy a další útratu si vyměňte € podle vlastní úvahy…

zpět na přehled zájezdů

 

DO VÍDNĚ ZA KULTUROU


Termín:      8. prosince 2014

Program zájezdu:

Odjezd ze Zlína od Velkého kina v 5.30 (sraz v 5:20), cestou krátká zdravotní zastávka v Mikulově.
Do Vídně přijedeme po 9. hodině a bude následovat společná procházka historickým centrem Vídně. Po skončení společné prohlídky podle zájmu možnost návštěvy v Přírodovědeckém muzeu (www.nhm.at), Císařské klenotnici (www.kaiserliche-schatzkammer.at), zámku Belveder (www.belvedere.at), Technickém muzeu (www.technischesmuseum.at) apod.
Ve zbytku dne volno na vánoční trhy před radnicí, v 17.00 budeme z centra Vídně odjíždět, cestou se ještě zastavíme u známého domu Hundertwasserhaus. Návrat do Zlína kolem 22. hodiny.

Cena zájezdu:    500,- Kč

Tato cena zahrnuje:

  • dopravu luxusním autobusem vč. všech poplatků a daní
  • připojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za škodu
  • průvodce, DPH
  • vstup do výše uvedených muzeí je pro školní skupiny do 18 let ZDARMA, vstupné pro dospělé se pohybuje kolem 10 € (informace o muzeích a vstupech v češtině na www.wien.info)
  • zpět na přehled zájezdů