HOLANDSKO + BRUSEL


Termín:      2. - 7. dubna 2013

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, přesun do Holandska.

2. den: Ráno návštěva květinové burzy v Aalsmeeru, následovat bude prohlídka Naardenu vč. Muzea J. A. Komenského. Zbytek dne pak strávíme v Amsterdamu, kde se mj. projedeme lodičkou po grachtech a navštívíme Muzeum diamantů. Ubytování v hotelu ETAP.

3. den: Zavítáme do Aalkmaru, následovat bude návštěva skanzenu Zaanse Schans. Odpoledne poznáme tradiční výrobu sýrů a dřeváků v obci Volendam a podíváme se i do malebné vesničky Marken. Večerní procházka Amsterdamem, stejné ubytování v hotelu ETAP.

4. den: Dopoledne se seznámíme s Haagem (budovy státní správy a Mírový palác) a navštívíme přímořské lázně Scheweningen. Odpoledne se budeme věnovat Rotterdamu, kde se na město a přístav podíváme z vyhlídkové věže Euromast. Cestou na ubytování do Bruselu případně krátká zastávka u katedrály v Antverpách.

5. den: Celodenní pobyt v Bruselu: centrum města – náměstí Grote Markt, radnice, panáček Manneken Pis, katedrála sv. Michala, Atomium + Minievropa atd. Navštívíme i Parlamentárium u EP. Po bezpečnostní přestávce přejezd do univerzitního města Lovaň - zde prohlídka historického centra a os. volno. Kolem 22.00 odjezd do ČR.

6. den: Návrat do Prahy v dopoledních hodinách v neděli 7. dubna.

Cena zájezdu:     6.800,- Kč

Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelech ETAP (3 osoby na pokoji) se snídaněmi, průvodce, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí, DPH.

Nezahrnuje další stravu a doporučené vstupné cca 30 na celý zájezd.

zpět na přehled zájezdů

 

PAŘÍŽ 2013


Termín:      26. 4. – 1. 5. 2013

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v odpoledních hodinách, v ČR zastávka na večeři, noční přesun přes SRN do Francie.

2. den: Příjezd do Paříže a 1. část prohlídky francouzského hlavního města. V podvečer odjezd na ubytování do hotelu F –1.

3.–5. den: Poznáme nejdůležitější památky Paříže - katedrálu Notre Dame, gotickou Svatou kapli a vězení Consiergerie v Justičním paláci, radnici, kostely sv. Eustacha, Sacré-Coeur a sv. Máří Magdalény, Operu, Panthoén a univerzitu Sorbonne, Invalidovnu, Eiffelovu věž, náměstí Vendome se Slavkovským sloupem, Concorde s Luxorským obeliskem, Trocadéro a Bastille, zámek a park ve Versailles, muzea Louvre, Orsay případně další dle zájmu a časových možností, projdeme se po Champs Elysées k Vítěznému oblouku. Uvidíme i moderní stavby v sídlišti La Défense, střediska Georgese Pompidoua a La Vilette, Fórum des Halles, navštívíme největší pařížský hřbitov Pere Lachaise a bude i dostatek volného času k individuální prohlídce města. Program bude přizpůsoben počasí a otevíracím hodinám v jednotlivých objektech. Ve sobotu večer opustíme Paříž a krátce se ještě projdeme kolem katedrály v Remeši.

6. den: Návrat do Zlína je plánován ve středu 1. 5. odpoledne.

Cena zájezdu:     5.000,- Kč

Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem vč. mýtného, všech poplatků a silničních daní
 • 3x ubytovaní v hotelu Formule 1 (3 osoby na pokoji, za příplatek 700,- Kč/os je možno přiobjednat dvoulůžkový pokoj – nahlásit předem!)
 • průvodce, pojištění léčebných výloh a CK proti úpadku, DPH
 • nezahrnuje vstupné do dalších objektů (cca 15 €), další stravu
 • zpět na přehled zájezdů

   

  NORSKO


  Termín:      15. – 25. května 2013

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd z Prostějova v dopoledních hodinách, přesun před ČR a SRN na trajekt do Rostocku, ve 22:30 nalodění, ubytování v kajutách a noční plavba do Švédska.

  2. den: Vylodění v Trelleborgu, přejezd do Oslo a první část prohlídky (centrum, Královský zámek, Opera, Radnice, Holmenkollen, Vigeland park, muzea atd.), ubytování.

  3. den: Dokončení prohlídky norského hlavního města, přejezd do Lillehammeru. Zde prohlídka města, fakultativně skanzenu, ubytování.

  4. den: Průjezd středním Norskem k Aurandsfjord, vyhlídky, trajekt do města Sogndal, ubytování. Podle časových možností podvečerní krátký výlet po pobřeží největšího norského fjordu Sognefjord.

  5. den: Odjezd k ledovci Jostedalbree, dále pak cesta povede nádhernou krajinou oblasti NP Jotunheimen. Podle počasí a chuti je možná i krátká vycházka. Ubytování na začátku Orlí stezky.

  6. den: Přejezd Stezkou orlů a trolů se zastávkami na fotografování. Podle počasí vyhlídka Dalsniba a fakultativně vyjížďka lodí po Geirangerfjordu k vodopádům Sedm sester. Ubytování na konci Trolí stezky v Andalsnes.

  7. den: Poznáme oblast fjordů v okolí měst Molde a Kristiansund. Krátké zastávky v uvedených městech, večer příjezd a ubytování na rybářské základně v obci Halsa.

  8. den: Rybaření na moři, grilování, odpočinek.

  9. den: Odjezd v ranních hodinách a přesun do Oslo, cestou krátké zastávky u zajímavých míst. V 19.30 nalodění na trajekt, ubytování v kajutách a plavba do Dánska.

  10. den: Po vylodění ve Frederikshavenu cesta přes Dánsko a SRN domů. Podle zájmu možnost krátkých zastávek např. v Hamburku, Hannoveru, Berlíně či Drážďanech. Příjezd do Prostějova v pozdních nočních hodinách.

  Cena zájezdu:    26.900,- Kč

  zpět na přehled zájezdů

   

  NĚMECKO - PHANTASIALAND


  Termín:      26. - 30. května 2013

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd z Holešova ve večerních hodinách a přesun do Heidelbergu.

  2. den: Zde prohlídka historického centra. Kolem poledne plavba lodí po Rýnu v oblasti Loreley. Odpoledne návštěva města Koblenz na soutoku Rýna a Mosely. Večer ubytování v mládežnické ubytovně.

  3. den: Po snídani odjezd do zabavního parku Phantasialand a zde celodenní pobyt – viz www.phantasialand.de. Po uzavření parku si prohlédneme centrum Kolína nad Rýnem s nádhernou gotickou katedrálou. Návrat do na stejné ubytování ve večerních hodinách.

  4. den: Po snídani přejedeme do Bonnu, kde navštívíme obchod firmy HARIBO – výrobce mj. populárních gumových medvídků. Odpoledne přejedeme do Frankfurtu nad Mohanem. Nejprve se na letišti FRAPORT podíváme na letadla z vyhlídkové terasy, v centru města navštívíme Muzeum peněz, projdeme se historickou částí města i Mainhattanem - mrakodrapovou čtvrtí. V programu je i vyhlídka z výšky 190 m z mrakodrapu Main Tower. Odjezd domů ve večerních hodinách, podle časových možností a zájmu ještě případně krátká návštěva Würzburgu.

  5. den: Návrat do Holešova v časných ranních hodinách.

  Cena zájezdu:    3.500,- Kč

  Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní
 • 2x ubytování v mládežnické ubytovně poblíž Kolína nad Rýnem ve vícelůžkových pokojích, 2x snídaně
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku
 • průvodce, pedagogický doprovod a DPH
 • uvedená cena nezahrnuje další vstupy (celkem 25 € za zábavní park Phantasialand, plavbu lodí po Rýnu, vyhlídku z mrakodrapu Main Tower ve Frankfurtu a terasa na letišti ve Frankfurtu; zdarma je návštěva firmy HARIBO v Bonnu a Muzeum peněz)
 • zpět na přehled zájezdů

   

  RAKOUSKO + SRN


  Termín:      12. – 14. června 2013

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd ze Zlína v ranních hodinách a přesun do údolí Wachau. Zde návštěva starobylé vesnice Dürnstein a největšího rakouského kláštera kláštera v Melku. Odpoledne prohlídka koncentračního tábora v Mauthausenu, navečer poznáme hlavní město Horních Rakous Linec. Příjezd a ubytování v Salzburku v hotelu IBIS.

  2. den: Po snídani odjezd do Německa. V okolí Berchtesgadenu vyjedeme do Orlího hnízda. Po skončení prohlídky navštívíme zdejší dokumentační středisko. Odpoledne návštěva blízkých solných dolů nebo termálních lázní. Návrat do Salzburku na stejné ubytování ve večerních hodinách.

  3. den: Po snídani přejedeme do centra Salzburku a prohlédneme si všechny významné památky. Odpoledne přejezd do oblasti tzv. Solné komory, kde navštívíme známou vesnici Hallstatt u stejnojmenného jezera, lázně Bad Ischel a podíváme se i k zámku Ort v Gmundenu. Navečer odjezd domů, návrat do Zlína kolem půlnoci.

  Cena zájezdu:     3.000,- Kč

  Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem včetně všech poplatků a daní
 • 2x ubytování v hotelu IBIS v Salzburku ve třílůžkových pokojích se soc. zařízením
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku
 • průvodce, ped. doprovod a DPH
 • uvedená cena nezahrnuje další fakultativní vstupy (cca 30 €) a další stravu; snídaně v hotelu lze dokoupit za 6 € za jednu snídani
 • zpět na přehled zájezdů

   

  ITÁLIE 2013


  Termín:      9. – 15. září 2013

  Program zájezdu:

  1. den: Večer odjezd ze Zlína, noční přesun přes Rakousko do Itálie.

  2. den: Dopoledne navštívíme Florencii a prohlédneme si společně všechny významné památky v centru města. Odpoledne přejedeme do lázeňského městečka Montecatinio Terme. Ubytování je zde zajištěno ve *** hotelu s polopenzí, ve zbytku dne osobní volno.

  3. den: Dopoledne navštívíme Pisu a její Piazza dei Miracoli s dómem, baptisteriem a Šikmou věží. Odpoledne odjezd na ubytování do přímořského městečka Fregene poblíž Říma.Večeře a osobní volno.

  4. den: Celodenní pobyt v Římě a společná prohlídka s průvodcem po nejvýznamnějších památkách. Navštívíme mj. i Vatikán s možností výstupu do kopule baziliky sv. Petra. Večer návrat na stejné ubytování.

  5. den: Tento den mohou účastníci strávit odpočinkem u moře, věnovat se placeným muzeím a památkám v Římě (např. Koloseum, Fórum Romanum, Vatikánská muzea apod.) nebo podle zájmu absolvovat s průvodcem fakultativní výlet vlakem do Neapole (cca 20 €).

  6. den: Poslední den se budeme opět věnovat italské metropoli, kde dokončíme společné poznávání římských památek. Na závěr osobní volno k nákupům. Vzhledem k velmi vysokým poplatkům za vjezd do Říma budeme využívat výhradně MHD, celodenní jízdenka stojí 4 €, třídenní jízdenka 11 €. Večer po bezpečnostní přestávce odjezd do ČR.

  7. den: Příjezd do Zlína v odpoledních hodinách v neděli 15. 9. 2013.

  Cena zájezdu:    7.400,- Kč

  V této ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem včetně silničních poplatků a vjezdu do Florencie a Pisy, 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích *** hotelů s polopenzí (viz www.hotel-corallo-fregene.it a www.ambrosianohotel.it), pojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadku, průvodce, DPH; nezahrnuje náklady na MHD v Římě a vstupné.

  zpět na přehled zájezdů