PROVENSÁLSKO


Termín:      17. - 22. června 2012

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína v neděli v odpoledních hodinách, cesta přes Rakousko a Itálii na jih Francie.

2. den: Ráno nejprve zavítáme do Monaka. Po společné procházce kolem významných památek a staveb mohou zájemci navštívit např. Oceánografické muzeum (7,50), projít si celou trasu závodu F1, nebo se vykoupat v moři. Odpoledne si prohlédneme centrum Cannes (Festivalový palác). Nocleh v blízkém hotelu Formule1.

3. den: Nice (ráno) – trhy a dopoledne nás ještě čeká exkurze ve výrobně parfémů v Grasse. Pak s několika zastávkami na fotografování (pro zájemce i s projížďkou na loďkách) projedeme kolem úchvatného Canyonu du Verdon. V podvečer ubytování u Marseille, večerní prohlídka druhého největšího města Francie.

4. den: Budeme pokračovat v poznávání Provensálska: seznámíme se s unikátním mostem Pont du Gard, navštívíme stará římská města Nimes a Arles (amfiteátry, lázně, paláce). Ubytování v hotelu F1 v Avignonu.

5. den: Avignon – prohlídka centra a návštěva Papežského paláce. Podle časových možností na cestě do ČR návštěva Annency!!!

6. den: Návrat do Zlína kolem v odpoledních hodinách v pátek 22. 6. 2012.

Cena zájezdu:     6.000,- Kč

V této ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem vč. všech poplatků, 3x ubytování ve třílůžkových pokojích v hotelech Formule 1 – na přání a za příplatek 550,- Kč Kč/os/zájezd zajistíme i dvoulůžkové pokoje, rozšířené pojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za škodu, průvodce, pg. doprovod, nezahrnuje stravu a vstupy – doporučujeme cca 30 €, snídaně za 5 € objednáme přímo v hotelech podle zájmu.

zpět na přehled zájezdů

 

VÍKEND NA SALZE


Termín:      22. – 24. června 2012

Program zájezdu:

Odjezd ze Zlína v pátek ve 13.00 od Velkého kina a dále po trase dle domluvy. Večer ubytování v kempu ve Wildalpenu ve vlastních stanech, stravování z vlastních zásob, kompletní vodácké vybavení je zajištěno. Salzu budeme sjíždět dle vodního stavu s ohledem na bezpečnost v maximální možné délce (1. den horní úsek, 2. den dolní tok řeky od kempu). Návrat do Zlína je v neděli kolem 21. hodiny.

Pro případné pěší turisty (sleva z „vodácké“ ceny na 1.800,-Kč) je v okolí Wildalpenu a blízkém údolí Salzy asi 30 značených turistických cest nejrůznějších délek a obtížností. Doporučíme každému podle individuálních požadavků.

Cena zájezdu:     2.900,- Kč

Tato cena zahrnuje:

 • dopravu autobusem včetně všech poplatků (při vlastní dopravě sleva 900,- Kč)
 • půjčovné vodáckého vybavení i s neopreny + odborné instruktory
 • nově zavedený poplatek za sjíždění řeky Salzy
 • poplatek za 2 noci v kempu a elektrický proud ve Wildalpenu + místní turistická daň
 • sportovní připojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadku, DPH
 • průvodce, případně mapy pro pěší účastníky
 • zpět na přehled zájezdů

   

  Odborná exkurze do Belgie, Francie, Anglie a Německa


  Termín:      20.-27.9. 2012

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd z Přerova ve večerních hodinách, noční přesun do Německa.

  2. den: Dopoledne: po příjezdu do Frankfurtu nad Mohanem krátká prohlídka centra města a mrakodrapů v bankovní čtvrti, na 10:30 je objednána odborná exkurze v Evropské centrální bance. Odpoledne: přejezd do Belgie, návštěva druhého největšího belgického města Antverp, navečer odjezd na ubytování v okolí Dunkerque.

  3. den: Dopoledne: trajekt do Anglie a přejezd cca 300 km do Stratford upon Avon, rodného města W. Shakespeara. Odpoledne: procházka po městě W. Shakespeara, v podvečer odjezd na ubytování do hotelu F1 v Coventry; večer fakultativně pro zájemce prohlídka města vč. vybombardované katedrály ze II. světové války.

  4. den: Dopoledne: univerzitní město Oxford. Odpoledne: Windsor (zámek, město a kolej Eton), navečer přejezd do Londýna, krátká večerní projížďka městem a úvodní seznámení se s britskou metropolí. Večer ubytování ve zdejším hotelu Formule 1.

  5. den: Londýn – celý den až do pozdního večera! Dopoledne: památky Londýna Odpoledne: prohlídka muzeum Madame Tussauds (cca L27). Večer: nákupy Primark. Ubytování ve stejném hotelu F1 v Londýně.

  6. den: Dopoledne: delší procházka kolem bílých útesů Beachy Head a Seven Sisters. Odpoledne: historické městečko Hastings (na pobřeží pravé fish and chips). Večer: přejezd na kontinent přes kanál La Manche a přesun do Bruselu, zde ubytování v hotelu ETAP.

  7. den: Celodenní pobyt v „hlavním městě Evropy“. Návštěva Evropského parlamentu, procházka čtvrtí evropských institucí s výkladem o funkcích a významu jednotlivých úřadů, návštěva centra města, pro zájemce Atomium a pak Minieurope. Večer: po bezpečnostní přestávce pro řidiče krátká zastávka ve Waterloo, při zpáteční cestě navštívíme ještě Lucemburk.

  8. den: Příjezd do Přerova kolem poledne.

  Cena zájezdu:    8.500,- Kč

  zpět na přehled zájezdů

   

  LONDÝN 2012


  Termín:      27. 9. - 3. 10. 2012

  Program zájezdu:

  1. den: Odjezd ze Zlína ve večerních hodinách, noční přesun do SRN.

  2. den: Frankfurt nad Mohanem - prohlídka nejvýznamnějších mrakodrapů, moderních staveb a historického centra města. Kolín nad Rýnem – krátká zastávka u zdejší gotické katedrály. Přejezd přes Belgii do Francie, ve večerních hodinách příjezd na ubytování do hotelu poblíž Calais.

  3. den: Ráno trajekt do Anglie a první část prohlídky Londýna – společně se podíváme na nejznámějších pamětihodnosti: Whitehall, Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství a katedrála, Buckinghamský palác, Hyde park, náměstí Picadilly, Čínská čtvrť + SOHO atd. Odjezd na ubytování do hotelu IBIS.

  4. den: Dopoledne návštěva a královského zámku ve Windsdoru, odpoledne přejezd do univerzitního Oxfordu se společnou prohlídkou i osobním volnem. Večerní projížďka Londýnem a návrat na stejné ubytování.

  5. den: Pokračování v poznávání Londýna: Olympijský areál ve Stratfordu, moderní zástavba v bankovní čtvrti City, nejvyšší budova Evropy – mrakodrap Shard atd. Osobní volno k návštěvě vybraných muzeí a galerií.

  6. den: Dokončení prohlídky Londýna: katedrála St. Paul, pevnost Tower, Tower Bridge, Kateřininy doky a okolí. Osobní volno k nákupům. Přejezd nadzemním metrem DLR do Greenwiche. Po bezpečnostní přestávce odjezd z Londýna, zastávka u katedrály v Canterbury, noční přejezd do ČR.

  7. den: Návrat do Zlína je plánován v odpoledních hodinách.

  Cena zájezdu:    9.900,- Kč

  Tato cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem vč. všech poplatků, 4x ubytování v hotelu IBIS se snídaněmi, 2x doprava přes kanál La Manche, průvodce, pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a CK proti úpadku, DPH.

  Nezahrnuje další stravu, vstupné do jednotlivých objektů a kapesné na drobné útraty – doporučujeme cca 30 L.

  zpět na přehled zájezdů

   

  KRAKOV, OSVĚTIM, solné doly ve VĚLIČCE


  Termín:      11. - 12. prosince 2012

  Program zájezdu:

  Odjezd z Prahy v úterý ráno v 6.00, přesun do Polska. Na 13.00 je objednána prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi. Navečer se přemístíme do Krakova, ubytujeme se v hotelu ETAP. Se zájemci přejedeme do města a bude následovat krátká večerní procházka historickým centrem druhého největšího polského města. Ve zbývajícím čase návštěva zdejších vyhlášených adventních trhů.

  V pátek dopoledne se podíváme i na Wawel, kde si můžou případní zájemci vybrat prohlídku z několika nabízených okruhů po královském zámku – informace a ceny viz www.wawel.krakow.pl, nebo navštívit kryptu a věž katedrály. Krátké osobní volno na oběd a vánoční nákupy. Na 12.00 je objednána návštěva solných dolů v nedaleké Věličce, po skončení prohlídky odjezd, návrat do Prahy kolem půlnoci.

  Cena zájezdu:     2.300,- Kč

  Tato cena zahrnuje:

 • dopravu luxusním autobusem včetně všech silničních poplatků
 • ubytování v hotelu ETAP v Krakově (3-lůžkové pokoje) s bohatou snídaní
 • pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu v zahraničí
 • vstupné do koncentračního tábora v Osvětimi (vč. dokumentárního filmu v kině) a solných dolů ve Věličce - všude s povinnými místními průvodci
 • průvodce, DPH
 • zpět na přehled zájezdů