LONDÝN 2011


Termín:      28. února – 4. března 2011

Program zájezdu:

1. den: Odlet z Brna v odpoledních hodinách, přejezd a ubytování v hotelu ETAP.

2.–4. den: Návštěvy jednotlivých zařízení podle požadavků projektu EU – besedy, seznámení se s činností, konzultace, exkurze. V plánu jsou: Oak Lodge School, více na: www.oaklodge.barnet.sch.uk), Phoenix Primary and Secondary School (viz www.phoenix.towerhamlets.sch.uk/school-profile) a prezentace systému anglického školství, práce s hyperaktivními dětmi + vyhledávání sportovních talentů v Lamberth Academy Clapham. Ve všech dnech bude zbývající čas využit k metodickým prohlídkám muzeí v oblasti přírodovědných, technických a uměleckých věd.

5. den: Odlet z Londýna v odpoledních hodinách.

Název programu: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost. Produkt je pro projekt CZ .1.07/1.2.00/14/0007 Rozvoj kariérového poradenství, rozšíření nabídky psychologických a speciálně pedagogických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cena zájezdu:     10.900,- Kč

Tato cena zahrnuje: leteckou dopravu podle podmínek letecké společnosti, transfery z/na letiště v Londýně, MHD po městě, 4x ubytování v hotelu ETAP se snídaněmi, 3x jídlo v Londýně, průvodce, tlumočníka, zajištění tří odborných exkurzí v časovém rozpětí min. čtyř hodin denně, pojištění účastníků a CK proti úpadku, režijní náklady CK a DPH.

Nezahrnuje: další stravu, vstupné do jednotlivých objektů a kapesné na drobné útraty – doporučujeme cca 60 L.

zpět na přehled zájezdů

 

ŠVÝCARSKO 2011


Termín:      27. dubna – 1. května 2011

Program zájezdu:

1. den: Odjezd ze Zlína ve večerních hodinách v pátek, noční přesun do Kostnice na severním břehu Bodamského jezera v SRN.

2. den: Dopoledne nás čeká návštěva města, kde byl upálen Mistr Jan Hus, další cesta povede do Schaffhausenu k největším vodopádům v Evropě. Následovat bude procházka po největším městě Švýcarska Curychu. Den zakončíme v Basileji, kde budeme ubytováni na hotelu F-1.

3. den: Dopoledne se podíváme do hlavního města Bernu. Zájezd bude pokračovat na jih Švýcarska ke břehům Ženevského jezera, cestou se ještě zastavíme na exkurzi v čokoládovnách. V Lausanne navštívíme nejprve Olympijské muzeum a den bude ukončen prohlídkou centra Lausanne a ubytováním na zdejším hotelu Formule 1.

4. den: Dopoledne přejedeme Ženevy – společná prohlídka i osobní volno. Trasa dál vede do francouzského zimního střediska Chamonix. Zájemci zde mohou vyjet lanovkou k ledovci Mer du Glace. Po cestě zajímavou horskou krajinou se navečer dostaneme do luxusního lázeňského města Montreux. Stejné ubytování na F - 1 v Lausanne.

5. den: Dopoledne se přes známé středisko Interlaken a horské průsmyky v centrální části Švýcarska přejedeme do Lucernu. Podle počasí a viditelnosti máme několik možností cesty a programu, musíme se přizpůsobit až aktuální situaci! Večer bude následovat krátká procházka po lichtenštejnském Vaduzu. Noční cesta do ČR.

6. den: Příjezd do Zlína v dopoledních hodinách.

Cena zájezdu:     5.500,- Kč

V této ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem včetně trajektu do Kostnice a dálničních poplatků, 3x ubytování ve třílůžkových pokojích v hotelech Formule 1 – na přání a za příplatek 550,- Kč/os/zájezd zajistíme i dvoulůžkové pokoje, rozšířené pojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za škodu, průvodce, DPH.

Cena nezahrnuje stravování a vstupy – doporučujeme cca 25 € a 20 CHF (přiobjednání snídaní je možné i jednotlivě, ceny 4 € a 9 CHF).

zpět na přehled zájezdů

 

SEVERNÍ ITÁLIE 2011


Termín:      21. – 26. září 2011

Program zájezdu:

1. den: Večer odjezd ze Zlína, noční přesun do rakouského Innsbrucku.

2. den: Ráno navštívíme olympijský areál a dopoledne si prohlédneme centrum tyrolské metropole. Pak nás čeká přejezd přes Brennerský průsmyk do Itálie, kde navštívíme Brixen a Bolzano. Ubytování poblíž jezera Lago di Garda je zajištěno ve *** hotelu s polopenzí.

3. den: Celodenní výlet do Dolomitů: zavítáme mj. do známého střediska Cortina d´Ampezzo, jezero Lago di Misurina – možnost pěších vycházek, podle počasí a časových možností další program. Návrat na stejné ubytování.

4. den: Okruh kolem jezera Lago di Garda. Budeme projíždět velmi zajímavou krajinou a zavítáme i do malebných městeček Malcesine a Sirmione. Navštívíme horský masiv Monte Baldo a podle časových možností i další místa.

5. den: Poslední den dopoledne se podíváme do Verony, kde kde si společně prohlédneme nejvýznamnější památky - amfiteátr, Juliin balkon, katedrálu, apod. Naši cestu zakončíme v Benátkách: náměstí sv. Marka, plavba po Canal Grande, most Ponte Rialto a spousta dalších památek a zážitků nás čeká v tomto jedinečném městě. Po bezpečnostní pauze odjezd do ČR.

6. den: Příjezd do Zlína v poledních hodinách.

Cena zájezdu:    6.500,- Kč

V této ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem včetně všech silničních poplatků a parkovného, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích *** hotelu s polopenzí (viz www.hoteleverestarco.it), pojištění léčebných výloh v zahraničí a CK proti úpadku, průvodce, DPH.

Cena nezahrnuje dobrovolné náklady na vstupné ve výši cca 25 €.

zpět na přehled zájezdů

 

ADVENT V RAKOUSKU


Termín:      3. – 4. prosince 2011

Program zájezdu:

Odjezd ze Zlína v sobotu v 7.00, v dopoledních hodinách poznáme Znojmo, kde nás po významných památkách provede odborný místní průvodce. Odpoledne přejedeme do městečka Retz, kde bude od 16.30 probíhat Perchtenlauf – průvod typických rakouských čertů. Ve městě navštívíme také adventní trhy. Navečer odjezd do Znojma, ubytování v hotelu Dukla a osobní volno.

V neděli po snídani přejedeme opět do Rakouska, kde je na 11.00 objednána prohlídka kláštera Göttweig v českém jazyce. Zde se mj. opět podíváme na vánoční trhy a výstavu betlémů. Odpoledne budeme pokračovat návštěvami blízkých měst Dürnstein a Krems. Navečer odjezd do ČR, návrat do Zlína kolem 19. hodiny.

Cena zájezdu:    1.650,- Kč

Tato cena zahrnuje:

  • dopravu včetně silničních poplatků
  • ubytování se snídaní v hotelu Dukla ve Znojmě (dvou, příp. třílůžkové pokoje)
  • pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu v zahraničí a CK proti úpadku
  • místního průvodce po znojemských památkách
  • vstupné do kláštera Göttweig v Rakousku
  • průvodce, DPH
  • zpět na přehled zájezdů