KONCESE A POJIŠTĚNÍ
CK Hambálek s.r.o.

CK Hambálek s.r.o. je pojištěna proti úpadku u UNION pojišťovny, a.s. Bratislava.